Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs

Aģentūra aicina pievienoties savai komandai Cēsu Tūrisma informācijas centra vadītāju

Uz sarakstu 23. septembris, 2021

Esam Cēsu novada pašvaldības izveidota iestāde, kuras darbības mērķis ir rūpēties par kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un to izmantošanu sabiedrības izglītošanai, tādējādi veicinot kultūras un tūrisma nozares attīstību Cēsu novadā. Šobrīd, kad Cēsu novads ir kļuvis lielāks un tūrisma objektiem, dabas vērtībām un uzņēmējiem daudz bagātāks, aicinām savai komandai patstāvīgā darbā pievienoties Tūrisma informācijas centra vadītāju.

Galvenie pienākumi:

 • plānot un organizēt tūrismu veicinošas aktivitātes;
 • popularizēt Cēsis kā tūrisma galamērķi vietējā un starptautiskajā tirgū;
 • sagatavot un īstenot vietējos, reģionālos un starptautiskos tūrisma projektus;
 • sadarboties ar vietējiem uzņēmējiem un tūrisma organizācijām;
 • sekmēt jaunu tūrisma produktu un maršrutu veidošanu un esošo attīstību;
 • plānot un organizēt Cēsu Tūrisma informācijas centra ikdienas darbu.

 

Pretendentiem izvirzītās prasības:

 • akadēmiskā izglītība vai vismaz otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tūrisma nozarē vai citā līdzīgā darbības sfērā;
 • vismaz 2 gadu darba pieredze tūrisma jomā un 1 gadu vadības darbā;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmeni, ļoti labas valodas gramatikas un stilistikas zināšanas;
 • ļoti labas angļu un vēl vienas svešvalodas prasmes, priekšrocība vācu un krievu valodām;
 • izpratne par finanšu vadību un grāmatvedības pamatprincipiem;
 • prasme izteikt un aizstāvēt savu viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • stratēģiska domāšana un prasme rast risinājumus nestandarta situācijās;
 • lieliskas saskarsmes, organizatoriskas, komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • prasme izmantot informācijas tehnoloģijas un atvērtība pret inovācijām;
 • spēja strādāt patstāvīgi, notiekt gan savas, gan arī savas komandas prioritātes.

 

Piedāvājam:

 • būt daļai no komandas, kura rūpējas par Cēsu pilsētas tēlu un attīstību;
 • interesantu, ļoti dinamisku un atbildīgu darbu;
 • atalgojumu no EUR 1000- EUR 1150 mēnesī (bruto) un sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanu;
 • iespēju doties komandējumos;
 • individuālās izaugsmes un attīstības iespējas.

 

Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot CV un pieteikuma vēstuli, kurā pamatota pretendenta atbilstība amatam un 3 lietas, ko viņš/viņa ir gatavs paveikt, lai attīstītu tūrisma nozari Cēsu novadā.

Pieteikumu ar norādi “Tūrisma informācijas centra vadītājs” lūdzam sūtīt uz e-pastu vl.si1638099518sec@s1638099518isec1638099518  vai nogādāt “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” birojā Baznīcas laukumā 1, Cēsīs līdz 2021.gada 7.oktobrim plkst.13:00. Papildus informācija par vakanci pa tālruni 29154367.

Informācija par personas datu apstrādi.
Pārzinis personas datu apstrādei ir pašvaldības aģentūra “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”, Baznīcas laukums 1 , Cēsis, LV4100, tālr.
 +371 28307186 , vl.si1638099518sec@s1638099518isec1638099518 Personas datu apstrādes nolūks ir darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai. Papildus informācija par personas datu apstrādi šī nolūka ietvaros pieejama mājaslapā www.cesis.lv sadaļā “Privātuma politika”