Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs

Noslēdzies 2020. gada pirmais Cēsu novada kultūras projektu konkurss

Uz sarakstu 26. marts, 2020

Noslēdzies 2020.gada pirmais Cēsu novada kultūras projektu konkurss, kurā saņemti 18 projektu pieteikumi un atbalstīti 10 projekti, piešķirot 7680,00 EUR lielu finansējumu no Cēsu novada pašvaldības budžeta.

Pēc Cēsu novada kultūras projektu vērtēšanas komisijas (komisijas priekšsēdētāja Zane Neimane, komisijas locekļi – Kristīne Skrīvere, Lelde Krastiņa, Krista Annija Lauberga, Kristīne Lāriņa) izvērtējuma augstāko punktu skaitu un finansējumu saņēmuši šādi projekti:

Nr.p.k.

Projekta pieteicējs

(Juridiska vai fiziska persona, kas reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēji)

Projekta vadītājs

Projekta nosaukums

Punktu skaits kopā (max 50)

Piešķirtā summa, EUR

1

Ruckas mākslas fondsLīna BērziņaCeļā uz iekļaujošu sabiedrību

47,2

980,00

2

SIA “Bērnu centrs”Anda Briede“Būvējam tīru Latviju!” LEGO diena Cēsīs

45,4

750,00

3

SIA “Neputns”Laima SlavaGrāmata “Jēkabs Strazdiņš. Mākslinieks, kritiķis, kolekcionārs, pedagogs”

44,6

1000,00

4

Biedrība “Art Cēsis”Inese CiekureORNAMENTI. Jaunā gleznu izstāde

43,4

950,00

5

Latvijas Neredzīgo biedrības Cēsu teritoriālā organizācijaMadara KalniņaGauja – tu Latvijai viena

43,2

548,00

6

Biedrība “Tapums”Kristīne Rozenberga“Pēteris Rozenbergs – teātris un kino”

41,5

1000,00

7

Biedrība “Lauku sieviešu atbalsta grupa “Vaive””Valda ZaļaiskalnaTautiskās zeķes Vaivē

41,4

360,00

8

Biedrība “Rāva”Ilze CeļmillereMākslas dienas ekspresīvā darbnīca “Jūras raganas”

41,25

452,00

9

I/K “AV7”Māra BaķeIzstāde “No Millera privātskolas līdz Cēsu Valsts ģimnāzijai”

39,00

1000,00

10

Biedrība “Villa Leukadia”Atis TreimanisZvārguļa Festivāls 2020

38,8

640,00

Kopā EUR:

7680,00

 

Šī gada pirmā konkursa prioritātes, par ko varēja saņemt papildu punktus, bija vietējās kopienas iedzīvotāju iesaiste projektā, jaunrades un starpnozaru kultūras projekti, kas tiek īstenoti sadarbojoties vairākām kultūras organizācijām, kā arī projekti, kas tiek īstenoti Cēsu novada lauku teritorijā.

2020.gada pirmais Cēsu novada kultūras projektu konkursā bija gana liels pieteikumu skaits, pārstāvot visdažādākās kultūras jomas. Atbalstīto projektu rezultātā taps dokumentālās īsfilmas, tiks izdota grāmata, veidotas izstādes, kā arī īstenoti dzejas un mūzikas projekti. Mazajiem cēsniekiem būs iespēja piedalīties radošajās darbnīcās.

Cēsu novada kultūras projektu konkurss tiek rīkots ik gadu kopš 2008.gada. Tā ietvaros pašvaldība finansiāli atbalstījusi dažādas radošās iniciatīvas, ko īstenojušas gan kultūras nevalstiskās organizācijas, gan aktīvi cēsnieki, bagātinot un dažādojot kultūras piedāvājumu Cēsu iedzīvotājiem.