Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs

Noslēdzies 2021. gada pirmais Cēsu novada kultūras projektu konkurss

Uz sarakstu 31. marts, 2021

Noslēdzies 2021. gada pirmais Cēsu novada kultūras projektu konkurss, kurā tika saņemti 17 projektu pieteikumi, no kuriem atbalstīti tika 10 projekti. No tiem 6 projekti tika atbalstīti pilnībā, 4 – daļēji.

Pēc Cēsu novada kultūras projektu vērtēšanas komisijas izvērtējuma augstāko punktu skaitu un finansējumu saņēmuši šādi projekti:

Nr.p.k.Projekta pieteicējs Projekta nosaukumsPiešķirtā summa, EUR
1Nodibinājums “Ekspozīcijas “Sirdsapziņas ugunskurs” atbalsta fonds”Skaņas instalācija “Kad es saku tavu vārdu, es tevi atceros”340,00
2Nodibinājums “Cēsu pils saglabāšanas fonds”Mākslas objekta radīšana Cēsu pilī bojāgājušo livoniešu piemiņai980,00
3Biedrība “MALA”Izrāde “Barikādes.docx”932,00
4Biedrība “Tapums”Tiešsaistes izrāde – raidījums “Saruna ar un par Čaku”1000,00
5Biedrība “Lauku sieviešu atbalsta grupa “Vaive””Lietu otrā dzīve1000,00
6SIA “Bērnu centrs”Noķer Cēsis ar LEGO® Caching805,00
7Biedrība mūzikas aktivitātēm “PLENO”V Vēsturisko ērģeļu svētki “Latvija-ērģeļu zeme”, atklāšanas koncerts “Ērģeļu debesis” Cēsu Sv.Jāņa ev.lut. baznīcā550,00
8Ruckas mākslas fondsMultifunkcionāls kultūrvēstures objekts Ruckas vārti1000,00
9Kultūras biedrība “Harmonija”Kopkrājums “Satikšanās”1000,00
10Cēsu pilsētas Mākslas skola“Cēsu pilsētas Mākslas skolas skolēnu prakses – plenēra vides instalāciju ideju izstrāde un realizēšana Gaujas Nacionālajā parkā zaļā dzīvesveida festivāla “Greenfest ’21” ietvaros”973,96
8580,96

2021.gada pirmajā Cēsu novada kultūras projektu konkursā tika iesniegti 17 pieteikumi dažādu radošu ideju īstenošanai par kopējo summu 15 903,15 eur. Pašvaldības budžeta līdzfinansējums šinī konkursā pieteiktajām idejām bija 8580, 96 eur. Šī gada pirmā konkursa prioritātes, par ko varēja saņemt papildus punktus, bija projektu idejas, kuru īstenošana iespējama Covid-19 pandēmijas apstākļos un projekti, kuru īstenošanā paredzēts iesaistīt Cēsu novada māksliniekus un radošās organizācijas. Atbalstīto projektu ietvaros tiks veidotas mākslas instalācijas, sagatavota tiešsaistes izrāde, notiks lekcijas, radošās darbnīcas un citas pandēmijas apstākļiem pielāgotas aktivitātes.

Jūnija beigās plānots izsludināt otro 2021.gada Cēsu novada kultūras projektu konkursu.

Cēsu novada kultūras projektu konkurss tiek rīkots ik gadu kopš 2008. gada. Tā ietvaros pašvaldība finansiāli atbalstījusi dažādas radošās iniciatīvas, ko īstenojušas gan kultūras nevalstiskās organizācijas, gan aktīvi cēsnieki, bagātinot un dažādojot kultūras piedāvājumu Cēsu iedzīvotājiem. Kopš 2019.gada konkurss tiek rīkots divas reizes gadā.