Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs

Cenrādis

Maksas pakalpojumu cenrādis stājies spēkā ar 2017.gada 16.oktobrī. Cēsu novada domes 14.09.2017. lēmums Nr.239, saistošie noteikumi Nr. 22. “Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi”

Nr.p.k Pakalpojums Cena EUR  01.10.-30.04 Cena EUR 01.05.-30.09.
1.Ieejas maksa
1.1. Pils kompleksā (Muzejs, pilsdrupas, pils dārzs, Izstāžu nams)
pieaugušajam
5,00 6,00
1.2. Pils kompleksā (Muzejs, pilsdrupas, pils dārzs, Izstāžu nams) skolēnam, studentam, pensionāram 2,50 3,50
 1.3. Pils kompleksā (Muzejs, pilsdrupas, pils dārzs, Izstāžu nams) ģimenei (2 pieaugušie ar saviem bērniem līdz 16 gadu vecumam) 9,00  12,00
 1.4.  Ieejas maksai Pils kompleksā, Muzejā vai pilsdrupas pieaugušo grupai lielākai par 10 personām maksas atvieglojums 10% apmērā
 1.5.  Muzejā pieaugušajam  3,00 4,00
 1.6.  Muzejā skolēnam, studentam, pensionāram 1,50 2,50
 1.7.  Muzejā ģimenei (2 pieaugušie ar saviem bērniem līdz 16 gadu vecumam) 6,00  9,00
 1.8.  Pilsdrupās un pils dārzā pieaugušajam  3,00  4,00
1.9. Pilsdrupās un pils dārzā skolēnam, studentam, pensionāram 1,50 2,50
1.10. Pilsdrupās un pils dārzā ģimenei (2 pieaugušie ar saviem bērniem līdz 16 gadu vecumam) 6,00 9,00
 Nr.p.k.  Pakalpojums  Cena EUR
 1.11.  Lademahera torņa apmeklējums pieaugušajam 1,50
 1.12.  Lademahera torņa apmeklējums skolēnam, studentam, pensionāram 1,00
 1.13.  Atklātā muzejā krājuma apmeklējums pieaugušajam 1,00
 1.14.  Atklātā muzejā krājuma apmeklējums skolēnam, studentam, pensionāram  1,00
 1.15.  Lekcijas, kursu, konferences, semināra, priekšlasījuma, demonstrējuma, atrakciju apmeklējums pieaugušajam  2,50
 1.16.  Lekcijas, kursu, konferences, semināra, priekšlasījuma, demonstrējuma, atrakciju apmeklējums skolēnam, studentam, pensionāram 1,50
 1.17.  Lekcijas, kursu, konferences, semināra, priekšlasījuma, demonstrējuma, atrakciju apmeklējums pirmsskolas vecuma bērnam 1,00
 1.18.  Koncertā pieaugušajam* 2,50 līdz 15,00
 1.19.  Koncertā skolēnam, studentam, pensionāram*  0,50 līdz 10,00
1.20. Izklaides pasākumā pieaugušajam* 2,50 līdz 15,00
1.21. Izklaides pasākumā skolēnam, studentam, pensionāram* 0,50 līdz 10,00
1.22. Izglītojošā pasākumā pieaugušajam* 1,00 lidz 10,00
1.23. Izglītojošā pasākumā skolēnam, studentam, pensionāram* 0,50 līdz 10,00
1.24. Bērnu pasākumā pieaugušajam* 1,00 līdz 10,00
1.25. Bērnu pasākumā skolēnam, studentam, pensionāram* 0,50 līdz 3,00
1.26. Uz amatiermākslas kolektīvu koncertiem pieaugušajam* 1,50 līdz 5,00
1.27. Uz amatiermākslas kolektīvu koncertiem skolēnam, studentam, pensionāram* 1,00 līdz 3,00
1.28. Izstādē pieaugušajam Pils kompleksā* 0,50 līdz 10,00
1.29. Izstādē skolēnam, studentam, pensionāram Pils kompleksā* 0,50 līdz 5,00
1.30. Izstādē pieaugušajam Izstāžu namā 1,50
1.31. Izstādē skolēnam, studentam, pensionāram Izstāžu namā 1,00
1.32. Citos gadījumos (valsts svētkos, Aģentūras un/vai sadarbības partneru organizētās akcijās u.c. Aģentūras organizētos pasākumos) pieaugušajam 1,50
1.33. Citos gadījumos (valsts svētkos, Aģentūras un/vai sadarbības partneru organizētās akcijās u.c. Aģentūras organizētos pasākumos) skolēnam, studentam, pensionāram 1,00
* katram konkrētam pasākumam/izstādei biļetes cenu nosaka Aģentūras direktors, pamatojoties uz nepieciešamo finanšu ieguldījumu pasākuma/izstādes organizēšanā (t.i., mākslinieku honorāri, tehniskā aprīkojuma īre un apkalpošana, pasākuma vietas nodrošināšana, apkalpojošā personāla izmaksas, apsardze) pret plānotajiem minimālajiem ieņēmumiem par pasākumu/izrādi.
2. Ieejas maksa uz teatralizētajām programmām Cēsu pils kompleksā
Nr.p.k. Programma, ilgums EUR 1 personai (grupa 20-35 personas) EUR 1 personai (grupa 36-50 personas)
2.1. Viduslaiku spēles (1,5 stunda) pieaugušajiem 6,00 5,00
2.2. Viduslaiku spēles (1,5 stunda) skolēniem, studentiem 4,50 3,50
2.3. Kas dzīvoja Cēsu pilī? (1,5 stundas) pieaugušajiem 7,50 6,00
2.4. Kas dzīvoja Cēsu pilī? (1,5 stundas) skolēniem, studentiem 6,00 4,50
2.5. Zemnieku dzīres Cēsu Viduslaiku pilī (2 stundas, tikai programma bez ēdināšanas) pieaugušajiem 6,00 5,00
2.6. Zemnieku dzīres Cēsu Viduslaiku pilī (2 stundas, tikai programma bez ēdināšanas) skolēniem, studentiem 5,00 4,50
2.7. Pieņemšana pie Livonijas ordeņa mestra Valtera fon Pletenberga (3 stundas) pieaugušajiem 15,00 11,00
2.8. Pieņemšana pie Livonijas ordeņa mestra Valtera fon Pletenberga (3 stundas) skolēniem, studentiem 13,50 9,50
2.9. Viesos pie grāfa Zīversa Jaunajā pilī (1,5 stundas) pieaugušajiem 10,00 7,50
2.10. Viesos pie grāfa Zīversa Jaunajā pilī (1,5 stundas) skolēniem, studentiem 8,50 6,00
2.11. Augstmaņu dzīres Cēsu Viduslaiku pilī (tikai programma bez ēdināšanas, 2 stundas, grupā 10-15 pesonas), cena vienai personai 30,00
2.12. Kafija 19.gadsimta muižā ( 2stundas, grupā 10-20 personas) cena vienam pieaugušajam 8,00
2.13. Kafija 19.gadsimta muiža (2stundas, grupā 10-20 personas), cena vienam skolēnam, studentam, pensonāram 7,00
2.14. Viduslaiku kāzas (1 stunda, visai grupai) 120,00
3. Muzejpedagoģiskās programmas
Nr.p.k. Pakalpojums Cena (EUR)
3.1. Programma Pils kompleksā (1 personai) 2,00
3.2. Programma ārpus Pils kompleksa 15,00
3.3. Izglītojošā programma “Dzimšanas diena Cēsu muzejā. 19.gadsimta skola” 75,00
3.4. Izglītojošā programma “Dzimšanas diena Cēsu muzejā. Cēsu pils dārgumu lāde” 75,00
3.5. Izglītojošā programma “Dzimšanas diena Cēsu muzejā. Uzdevumiem pa pēdām” 75,00
3.6. Izglītojošā programma “Dzimšanas diena Cēsu muzejā. Sveču balle” 75,00
3.7. Izglītojošā programma “Seno Rotu kalves ABC” 50,00
4. Gidu (ekskursiju) pakalpojumi
4.1. Muzejs 1,5h latviešu valodā 27,00
4.2. Muzejs 1,5h svešvalodā 35,00
4.3.  Pilsdrupu apskate 1,5h latviešu valodā 27,00
 4.4.  Pilsdrupu apskate 1,5h svešvalodā 35,00
 4.5.  Muzeja un pilsdrupu apskate 2h latviešu valodā 35,00
 4.6.  Muzeja un pilsdrupu apskate 2h svešvalodā  52,00
 4.7.  Cēsu vecpilsētas ekskursija 1h latviešu valodā 29,00
4.8. Cēsu vecpilsētas ekskursija 1h svešvalodā 43,00
4.9. Cēsu vecpilsētas un muzeja ekskursija 3h latviešu valodā 52,00
4.10. Cēsu vecpilsētas un muzeja ekskursija 3h svešvalodā 61,00
4.11. Cēsu vecpilsētas ekskursija un pilsdrupu apskate 3h latviešu valodā 52,00
4.12. Cēsu vecpilsētas ekskursija un pilsdrupu apskate 3h svešvalodā 61,00
4.13. Cēsu pilsētas ekskursija 2h latviešu valodā 35,00
4.14. Cēsu pilsētas ekskursija 2h svešvalodā 52,00
4.15. Lielā Cēsu pilsētas ekskursija (ar klienta autobusu) 1,5h latviešu valodā 35,00
4.16. Lielā Cēsu pilsētas ekskursija (ar klienta autobusu) 1,5h svešvalodā 52,00
4.17. Cēsu novada un apkārtnes ekskursija (ar klienta autobusu) 5h latviešu valodā 61,00
4.18. Cēsu novada un apkārtnes ekskursija (ar klienta autobusu) 5h svešvalodā 70,00
4.19. Naksnīgās Cēsis lāpu gaismā 1,5h latviešu valodā 44,00
4.20. Naksnīgās Cēsis lāpu gaismā 1,5h svešvalodā 61,00
4.21. Ekskursija “Hanzas pilsēta – Cēsis” latviešu valodā 31,00
4.22. Ekskursija “Hanzas pilseta – Cēsis” angļu valodā 38,00
4.23. Pašvaldības un Cēsu novada pašvaldības iestāžu ofiziālajām delegācijām un viesiem maksas atvieglojums gidu pakalpojumiem 50% apmērā
5.
Gidu kursi
 5.1.  Gidu kursi (lekcijas, tests, apliecība, aktuālā informācija) vienai personai  43,00
5.2. Gidu kursi (lekcijas, tests, apliecība, aktuālā informācija) skolniekam 30,00
5.3. Atkārtotie gidu kursi (tests, apliecība, aktuālā informācija) vienai personai 7,00
6. Atļauja ekskursiju vadītājam vienas ekskursijas vadīšanai Cēsu pils kompleksā (ja ekskursijas vadītājs nav beidzis Aģentūras gidu kursus) 7,00
7. Tirdzniecība ar suvenīriem, grāmatām, ceļvežiem, CD, bukletiem Aģentūras teritorijā un Aģentūras organizētajos pasākumos 15% no suvenīru iepirkšanas cenas
8. Nomas maksa Pils dārzam
8.1. Pasākums (1h) bez  telts īres 100,00
8.2. Katra nākamā stunda bez telts īres 50,00
8.3. Pasākums (1h) ar stacionārās telts īri 120,00
8.4. Katra nākamā stunda ar telts īri 60,00
8.5. Ugunskura vieta 3,50
8.6. Kāzu foto Pils dārzā 1h ar viesiem 35,00
8.7. Stacionārās Pils dārza telts īre 56,3m2 50,00
8.8. Vietas iekārtošana pirms un pēc pasākuma (1h) 7,00
8.9. Mobilās saliekamās telts īre (3*3m) 1 diennakts 50,00
8.10. Galda īre (1diennakts) 3,00
8.11. Fotosesija pils kompleksa teritorijā (1h) 35,00
8.12. Kāzu foto Pils dārzā ārpus Pils kompleksa darba laika piemērojams 20% uzcenojums
 9.  Nomas maksa Pils parkā 
 9.1. 500 sēdvietas bez numerācijas, ekektrība, nodrošinājums 3 kasierēm, WC apmeklētājiem, 1telts aizskatuvē ar 1 galdu un 2krēsliem, 1 WC aizskatuvē 670,00*
9.2. 500 sēdvietas ar numerāciju, ekektrība, nodrošinājums 3 kasierēm, WC apmeklētājiem, 1telts aizskatuvē ar 1 galdu un 2krēsliem, 1 WC aizskatuvē 720,00*
9.3. 1000 sēdvietas bez numerācijas, ekektrība, nodrošinājums 3 kasierēm, WC apmeklētājiem, 1 telts aizskatuvē ar 1galdu un 2krēsliem, 1 WC aizskatuvē 870,00*
9.4. 1000 sēdvietas ar numerāciju, ekektrība, nodrošinājums 3 kasierēm, WC apmeklētājiem, 1 telts aizskatuvē ar 1galdu un 2krēsliem, 1 WC aizskatuvē 970,00*
9.5. 1780 sēdvietas bez numerācijas, ekektrība, nodrošinājums 3 kasierēm, WC apmeklētājiem, 1 telts aizskatuvē ar 1galdu un 2krēsliem, 1 WC aizskatuvē 1190,00*
9.6. 1780 sēdvietas ar numerāciju, ekektrība, nodrošinājums 3 kasierēm, WC apmeklētājiem, 1 telts aizskatuvē ar 1galdu un 2krēsliem, 1 WC aizskatuvē 1400,00*
9.7. Pasākuma papildus stunda 100,00
9.8. Papildus nenumurētu krēslu noma, ja noslēgts Pils parka īres līgums (1krēsls) 0,35
9.9. Papildus numurētu krēslu noma, ja noslēgts Pils parka īres līgums (1krēsls) 0,45
* cenā iekļauta vietas iekārtošana pirms un pēc pasākuma (kopā maksimāli 8 stundas) un pasākums 3 stundu garumā
 10.  Nomas maksa Izstāžu namam
 10.1.  Vietas ierīkošana pirms un pēc pasākuma (1h) 7,00
10.2. Izrādēm, koncertiem (1h) 71,00
10.3. Semināriem un konferencēm (1h) 60,00
11. Nomas maksa par citu Aģentūras valdījumā esošajām telpām
11.1. Telpām ar platību līdz 40m2 (1h) 17,00
11.2. Telpām lielākām par 40m2 (1h) 35,00
11.3. Vietas iekārtošana pirms un pēc pasākuma (1h) 7,10
 12.  Nomas maksa par Semināru centra izmantošanu Muzejā
12.1. Konferenču zāle ar datoru, projektoru, ekrānu (83,4m2) diena (09:00-17:00)/1h 172,00/30,00
12.2. Konferenču zāle ar aprīkojumu: sinhronās tulkošanas kabīne, 2 mikrofoni statīvos, 3 galda mikrofoni (83,4m2) diena (09:00-17:00)/1h 285,00/50,00
12.3. Telpa nodarbībām (35,8m2) diena (09:00-17:00)/1h 85,00/17,00
12.4. Telpa nodarbībām (29,7m2) diena (09:00-17:00)/1h 71,00/14,00
13. Pils kompleksa apmeklētāju centra pagalma nomas maksa
13.1. Pasākums (1h) 50,00
13.2. Katra nākamā stunda 21,00
14. Nomas maksa Pils Lielajam salonam
14.1. Pasākums 1h (minimums 2h) 142,50
14.2. Vietas iekārtošana pirms un pēc pasākuma (1h) 14,00
14.3. Kāzu ceremonija 285,00
15. Nomas maksa Pils Bēniņu zālei
15.1. Pasākums 1 h 60,00
15.2. Katra nākamā stunda 34,00
15.3. Vietas iekārtošana pirms un pēc pasākuma (1h) 7,10
16. Nomas maksa Pils 2.stāva balkonam (1h) 35,00
17. Nomas maksa Pils 1.stāva terasei (1h) 35,00
18. Nomas maksa Pils 2.stāvam
18.1. Pasākums 1h (minimums 2h) 242,00
18.2. Vietas iekārtošana pirms un pēc pasākuma (1h) 28,50
19. Nomas maksa Lademahera tornim
19.1. Pasākums (1h) 45,00
19.2. Katra nākamā stunda 23,00
19.3. Vietas iekārtošana pirms un pēc pasākuma (1h) 7,10
20. Telpu noma valsts un pašvaldību institūciju vajadzībām
 20.1.  Bēniņu zāļe (1 diena)  50,00
 20.2.  Semināru zāle (1 diena)  27,00
20.3. Lielais Salons (1 diena) 29,00
20.4. Velvju zāle (1 diena) 26,00
20.5. Veranda (1 diena) 17,00
20.6. Klase (1 diena) 17,00
20.7. Kamīnzāle (1 diena) 16,00
20.8. Izstāžu nams (1 diena) 44,00
20.9. Pils dārzs (1 diena) 24,00
21. Drauga karte (ieejas maksai Pils kompleksā (Muzejs, viduslaiku pilsdrupas, pils dārzs, Lademahera tornis un Izstāžu nams), muzejā, viduslaiku pilsdrupās, atklātā muzeja krājumā, Izstāžu namā Drauga kartes īpašniekam tiek piemērota atlaide 50% apmērā, uz Aģentūras organizētajiem pasākumiem biļetes cenu nosaka Aģentūras direktors ar rīkojumu)
21.1. Pirmreizējā iegāde 5,70
21.2. Atkārtota iegāde 4,30
22. Ieejas maksa sabiedriskajās tualetēs
22.1. Ieejas maksa sabiedriskajās WC, kas nodotas Cēsu kultūras un tūrisma centra apsaimniekošanā 0,30
22.2. Sabiedriskās tualetes izmantošana pasākuma laikā Palasta ielā 24, Cēsīs, ja pakalpojums netiek apmaksāts atbilstoši 10.1.-10.4.punktiem:
22.2.1. Pasākumam ar nosrises laiku mazāku par 3 stundām 75,00
22.2.2. Pasākumam ar norises laiku vairāk par 3 stundām 150,00
23. Inventāra noma
23.1. Krēslu pārvalka noma (1gb. dienā) 2,00
23.2. Krēsla noma (1gb. dienā) 1,00
24. Reklāmas laukumi
 24.1.  Reklāma Aģentūras izdotajos drukātajos izdevumos 1cm2 lielam laukumam cena tiek aprēķināta izdalot maketēšanas un tipogrāfijas izmaksas ar izdevuma laukumu cm2
25. Tūrisma attīstības un infomācijas centra pakalpojumi
25.1. Kopēšana melnbalta A4 / A3 0,10 / 0,15
25.2. Izdrukas A4 melnbalta 0,10 / 0,35
26. Par Muzeja krājuma priekšmetu izmantošanu – Cēsu vēstures un mākslas muzeja krājuma, bibliotēkas un zinātniskā arhīva materiālu kopēšanu un skenēšanu
26.1. Par dokumentu un iespieddarbu kopēsanu un skenēšanu
Līdz 19.gadsimtam (vienas lapas kopija / vienas lapas skenēšana) 1,42 / 2.85
19.gadsimts (vienas lapas kopija / vienas lapas skenēšana) 1,42 / 2,85
20.gadsimts – 1950.gads (vienas lapas kopija / vienas lapas skenēšana) 0,71 / 1,40
1950.gads – 2000.gada (vienas lapas kopija / vienas lapas skenēšana) 0,28 / 0,70
No 2000.gada (vienas lapas kopija / vienas lapas skenēšana) 0,14 / 0,45
26.2. Par foto materiālu un pastkaršu kopēšanu un skenēšanu
19.gadsimts (vienas vienības kopija / vienas vienības skenēšana) 2,85 / 4,25
20.gadsimts – 1959.gads (vienas vienības kopija / vienas vienības skenēšana) 1,40 / 2,85
1950.gads – 2000. gads (vienas vienības kopija / vienas vienības skenēšana) 0,70 / 1,45
No 2000. gada (vienas vienības kopija / vienas vienības skenēšana) 0,30 / 0,70
26.3. Par tekstīliju un citu lietisko priekšmetu kopēšanu un skenēšanu
19.gadsimts (vienas vienības kopija / vienas vienības skenēšana) 4,25 / 5,70
20.gadsimts – 1959.gads (vienas vienības kopija / vienas vienības skenēšana) 2,85 / 4,30
1950.gads – 2000. gads (vienas vienības kopija / vienas vienības skenēšana) 0,70 / 0,70
No 2000. gada (vienas vienības kopija / vienas vienības skenēšana) 0,30 / 0,45
26.4. Par ieskenētām izdrukām
26.4.1. Ieskenēšana apmeklētāja datu nesējā ( par pakalpojumu) 2,85
26.4.2. Iekopēsana diskā (Muzeja disks / apmeklētāja disks 4,30 / 2,85
26.4.3. Sūtīšana uz e-pastu (1-5 A4 lapas/ par katru nākamo lapu) 2,85 / 0,70
26.4.4. Izdruka (krāsaina uz A4 / melnbalta uz A4) 2,85 / 0,70
26.5. Fondu izziņas izsniegšana 14,20
26.6. Kopēšanas pakalpojumi par vienu melnbaltu kopiju 0,10

27. Ieeja bez maksas:
27.1.    Pils kompleksā (Punkti 1.1. -1.12.):
27.1.1.    Pirmsskolas vecuma bērniem (līdz 6 gadiem ieskaitot);
27.1.2.    Bāreņiem un internātskolu audzēkņiem;
27.1.3.    Personām ar 1. un 2. grupas invaliditāti, uzrādot invalditātes apliecību;
27.1.4.    Vienam personas 1.grupas invaliditāti pavadonim un personas līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti pavadonim, uzrādot invalditātes apliecību;
27.1.5.    Valsts un pašvaldību muzeju darbiniekiem, uzrādot muzeja darbinieka apliecību;
27.1.6.    Gidam, kurš ieradies kopā ar tūristiem, uzrādot gida apliecību;
27.1.7.    Starptautisko muzeja karšu īpašniekiem;
27.1.8.    Vienam skolotājam/audzinātājam (uz desmit skolēnu lielu klasi/pirmsskolas vecuma bērnu lielu grupu);
27.1.9.    Žurnālistiem – uzrādot preses karti un aizpildot anketu;
27.1.10.    Pēc pedagoga iesnieguma Cēsu novada vispārizglītojošo skolu audzēkņiem mācību procesa nodrošināšanai;
27.1.11.    Pašvaldības (Cēsu novada domes) oficiālajām delegācijām un viesiem;
27.2.    Izstāžu namā Mākslas savienības biedriem uz izstādēm, uzrādot Mākslas savienības kartes;
27.3.    Pēc pedagoga iesnieguma Cēsu novada vispārizglītojošo skolu/arodskolu/profesionālo skolu audzēkņiem mācību procesa nodrošināšanai uz izstādēm, muzejpedagoģiskām programmām Pils kompleksā un ārpus Pils kompleksa;
27.4.    Citos gadījumos (svētku dienās, dažādās akcijās, Aģentūras organizētajos pasākumos) ieeju bez maksas nosaka Aģentūras direktors ar rīkojumu.

28.    Ja pasākumu organizē Cēsu novada pašvaldība vai tās padotībā esoša iestāde, tad Aģentūra ar pasākuma organizētāju slēdz sadarbības līgumu, neparedzot maksu par teritorijas/telpu izmantošanu, bet paredzot izdevumu kompensāciju par teritorijas/telpu uzkopšanu, WC izmantošanu un atkritumu izvešanu pēc pasākuma Aģentūras teritorijā.
29.    Apstiprinātās maksas pakalpojumu cenas, izņemot 1. -3. punktu, ietver pievienotās vērtības nodokli.
30. Sadarbības partneriem, ar kuriem pašvaldības aģentūra “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” noslēgusi sadarbības līgumu, var tik piešķirta atlaide 10-50% apmērā no 1.1.-1.9. punktos, 2.punktā un 4.1.-4.20.punktos noteiktajām cenām.

 

Ar šo noteikumu spēkā stāšanos tiek atzīti par spēku zaudējušiem Cēsu novada domes 24.11.2016. saistošos noteikumi Nr.23 „Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi”.