Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs

Iepirkumi

Informatīvs paziņojums par iepirkumu

Ir izsludināts iepirkums "Sabiedrisko tualešu uzkopšana". Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 04.11.2019.

Visi sludinājumi par pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” iepirkumiem tiek publicēti pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/8303

Iepirkuma_tehniska_Specifikacija_WC_2019 Nolikums CKTC_2019_WC

Informatīvs paziņojums par iepirkumu

Tiek izsludināts iepikums “Ruckas mākslas rezidenču centra ēkas, Piebalgas ielā 19, Cēsis, iekštelpu atjaunošanas būvdarbi”, identifikācijas nr. CKTC 2017/6

Iepirkuma noteikumi Darbu apjomi

Informatīvs paziņojums par iepirkumu

Pašvaldības aģentūra “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu izsludina Atklātu konkursu “Telpu uzkopšana pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” vajadzībām”. Iepirkuma identifikācijas numurs CKTC 2017/5.

Iepirkuma nolikums Darbu apjomi

Informatīvs paziņojums par iepirkumu

Pašvaldības aģentūra “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu izsludina iepirkumu “Telpu uzkopšana pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” vajadzībām”. Iepirkuma identifikācijas numurs CKTC 2017/4.

Iepirkums pārtraukts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta 15.daļu.

Iepirkuma nolikums Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu

Informatīvs paziņojums par iepirkumu

Tiek izsludināts iepirkums “Ruckas mākslas rezidenču centra ēkas, Piebalgas ielā 19, Cēsis, atjaunošanas būvdarbi”, identifikācijas nr. CKTC 2017/3.

Iepirkuma nolikums BUVPROJEKTS Apjomi Kārniņu jumts Apjomi Skārda jumts Komisijas lēmums Noslēgtais līgums Grozījumi līgumā

Informatīvs paziņojums par iepirkumu

Pārtraukts iepirkums “LIETOTAS AUTOMAŠĪNAS IEGĀDE PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS “CĒSU KULTŪRAS UN TŪRISMA CENTRS” VAJADZĪBĀM”, identifikācijas nr. CKTC 2017/2

Atbildes uz e-pastā saņemtajiem jautājumiem:
1. Mikroautobusu augstums H1 ir līdz 2000 mm. H2 mikroautobusu augstums pārsniedz 2200 mm. Lūdzu rast iespēju precizēt šo jautājumu.
Atbilde: Mikroautobusu augstums – ne pusaugstais
2. Ir arī jautājums par dzinēja jaudu, vai tiešām tie ir 100 kW
Atbildes: Jauda – no 100 kW

Iepirkuma nolikums Iepirkuma pārtraukšana

Informatīvs paziņojums par iepirkumu

Tiek izsludināts iepirkums “Būvprojekta “Ruckas mākslas rezidenču centra ēkas (kadastra apzīmējums 4201 004 0801 004) Piebalgas ielā 19, Cēsis, Cēsu novads” izstrāde un autoru uzraudzība”, identifikācijas nr. CKTC 2017/1.

Iepirkuma nolikums Nolikuma pielikumi Komisijas lēmums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Iepirkuma CKTC 2016/11 priekšmets: Ruckas muižas avārijas stāvokļa novēršanas būvdarbi
Iepirkums tika rīkots piemērojot Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 16.daļu.
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Lēmuma pieņemšanas datums: 30.11.2016.
Līguma izpildītājs: SIA "AQUA LATVIA" reģ. nr.4103047932

Noslēgtais līgums

Informatīvs paziņojums par iepirkumu

Ir veikts iepirkums “Degvielas iegāde Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” vajadzībām”, identifikācijas nr. CKTC 2016/10.

Atbilde uz e-pastā uzdoto jautājumu:
1. Jautājums: Saskaņā ar Nolikuma 4.punkta 4.2. apakšpunktu jānorāda cena Cēsu DUS par laika posmu 23.11.2016-25.11.2016, savukārt saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr.3) jānorāda cena Cēsu DUS par laika posmu 23.10.2016-25.10.2016. Acīmredzot ir ieviesusies kļūda, līdz ar to lūdzu precizējiet, cena tiek vērtēta par OKTROBRA vai NOVEMBRA mēneša norādītajiem datumiem.
Atbilde: Tiks ņemta vērā cena Cēsu DUS par laika posmu 23.11.2016-25.11.2016. un arī finanšu piedāvājumā jānorāda šis pats laika posms 23.11.2016-25.11.2016.

Iepirkuma nolikums Komisijas lēmums

Informatīvs paziņojums par iepirkumu

Ir veikts iepirkums “Ēku, Izstāžu nams un tā piebūve, ar kadastra apzīmējumu Nr.4201 005 2610 001 un Nr.4201 005 2610 002 energoefektivitātes paaugstināšana, inženiertīklu atjaunošana un izbūve, piebūves jumta atjaunošana, Pils laukums 3, Cēsis, Cēsu novads (identifikācijas Nr. CKTC/2016/9 EKII).

Iepirkuma nolikums Pielikumi Jautājumi par būvprojektu Komisijas lēmums Noslēgtais līgums 1 Noslēgtais līgums 2

Informatīvs paziņojums par iepirkumu

Tiek izsludināts iepirkums „Hanzas prezentāciju telšu izgatavošana”, identifikācijas Nr. CKTC 2016/8.

Iepirkuma nolikums Dizaina vadlīnijas Iepirkuma pātraukšana

Informatīvs paziņojums par iepirkumu

Ir veikts iepirkums “Telpu nr.2. un nr.20. kosmētiskais remonts, Lielā Skolas iela 6, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101”, identifikācijas nr. CKTC 2016/7.

Atbildes uz e-pastā saņemtajiem jautājumiem:

1.Apsardzes un ugunsdrošības signalizācija jāuzstāda jauna vai vecā jāatjauno?
Atbilde: Uzstādāma no jauna, katru telpu jāparedz kā atsevišķu rajonu ar vadības pulti.
Darbi nododami signalizācijas turpmākajam apsaimniekotājam SIA ‘Taipans”

2.Cik bieza bruņuplēve jālīmē uz logiem?
Atbilde: Aizsargplēve A1 (240 mikroni)

3.Uzstādīsiet pielikumā norādīto apgaismojumu, vai analogu (lētāku)?
Atbilde: Nepieciešams uzstādīt nolikumā uzrādīto apgaismojumu vai analogu, kas atbilst visiem tehniskajiem parametriem un ir vizuāli līdzīgs. Risinājumu saskaņot ar Pasūtītāju.

Iepirkuma nolikums Pielikumi

Informatīvs paziņojums par iepirkumu

Tiek izsludināts iepirkums „Hanzas prezentāciju telšu izgatavošana” (identifikācijas Nr. CKTC 2016/6)

Iepirkuma nolikums Dizaina vadlīnijas Iepirkuma pārtraukšana

Informatīvs paziņojums par iepirkumu

Ir veikts iepirkums “Vēlo viduslaiku tērpu rekonstrukciju izgatavošana”, identifikācijas Nr. CKTC 2016/4.

Iepirkuma nolikums Komisijas lēmums Noslēgtais līgums

Informatīvs paziņojums par iepirkumu

Ir veikts iepirkums "Pilsētas svētku “Cēsu svētki 2016” tehniskais nodrošinājums”., identifikācijas Nr. CKTC 2016/3.

Iepirkuma nolikums Komisijas lēmums Noslēgtais līgums

Informatīvs paziņojums par iepirkumu

Ir veikts iepirkums "Vidzemes kamerorķestra koncertu nodrošināšana”, identifikācijas Nr. CKTC 2016/2.

Komisijas lēmums Noslēgtais līgums

Informatīvs paziņojums par iepirkumu

Ir veikts iepirkums „Māksliniecisko kolektīvu vadīšanas pakalpojumu sniegšana”, identifikācijas Nr. CKTC 2016/1.

Komisijas lēmums