Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs

Kontakti

Pašvaldības aģentūra "Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs"

Reģ. Nr. 90001677262, konts LV18UNLA0050003861709

Adrese: Baznīcas laukums 1, Cēsis, Cēsu novads LV-4101

Tālr. +371 64121772, +371 28307186

E-pasts: