Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs

Nodaļas

Administrācija

Monta Bērzkalne

Lietvede

vl.si1634916825sec@s1634916825isec1634916825

+371 28307186

Svetlana Felkere

Lietvede

vl.si1634916825sec@s1634916825isec1634916825

+371 28307186

Ilgstošā prombūtnē

Cēsu Vēstures un mākslas muzejs

Kristīne Skrīvere

Cēsu Vēstures un Mākslas muzejs vadītāja

vl.si1634916825sec@e1634916825revir1634916825ks.en1634916825itsir1634916825k1634916825

(+371) 26457760

Dace Tabūne

Galvenā krājuma glabātāja

vl.si1634916825sec@e1634916825nubat1634916825.ecad1634916825

+371 26132598

Larisa Kaimiņa

Galvenā speciāliste Izstāžu nama ekspozīciju darbā

vl.si1634916825sec@a1634916825nimia1634916825k.asi1634916825ral1634916825

+371 28015339

Vija Rozentāle

Galvenā speciāliste Muzeja ekspozīciju un izstāžu darbā

vl.si1634916825sec@e1634916825latne1634916825zor.a1634916825jiv1634916825

+371 29387846

Gundars Kalniņš

Viduslaiku pils nodaļas vadītājs

vl.si1634916825sec@s1634916825radnu1634916825g1634916825

+371 26411019

Ieva Kalniņa

Gidu darba un programmu koordinatore

vl.si1634916825sec@a1634916825ninla1634916825k.ave1634916825i1634916825

+371 26339342

Heinrihs Vasiļčuks

Viduslaiku pils palīgstrādnieks

Tālis Vigo Pumpuriņš

Vēsturnieks

vl.si1634916825sec@s1634916825nirup1634916825mup.s1634916825ilat1634916825

+371 64122639

Kristaps Baltiņš

Jaunākais vēsturnieks

vl.si1634916825sec@s1634916825nitla1634916825b.spa1634916825tsirk1634916825

+371 64122602

Iveta Bērziņa

Krājumu glabātāja

vl.si1634916825sec@a1634916825nizre1634916825b.ate1634916825vi1634916825

+371 64120618

Ieva Kleine

Apmeklētāju centra vadītāja

vl.si1634916825sec@e1634916825nielk1634916825.avei1634916825

+371 27878549

Dita Damberga

Apmeklētāju centra vadītājas vietniece

vl.si1634916825sec@s1634916825lip1634916825

+371 8318318

Anita Deksne

Apmeklētāju centra speciāliste

vl.si1634916825sec@s1634916825lip1634916825

+371 28318318

Nelli Opoļska

Klientu apkalpošanas speciāliste

Inese Gulbe

Klientu apkalpošanas speciāliste

Līga Matusēviča

Klientu apkalpošanas speciāliste

Andis Valge

Klientu apkalpošanas speciālists

Apmeklētāju centra speciālists

vl.si1634916825sec@s1634916825lip1634916825

+371 8318318

Vasaras sezona

Anete Strautmane

Restauratore

vl.si1634916825ec@an1634916825a.ete1634916825na1634916825

+371 22367625

Ilgstošā prombūtnē

Kristīne Gertnere-Celma

Jaunākā vēsturniece

vl.si1634916825sec@a1634916825mlec-1634916825erent1634916825reg.e1634916825nitsi1634916825rk1634916825

+371 64122602

Ilgstošā prombūtnē

Cēsu Kultūras centrs

Sintija Valaine

Biroja administratore

vl.si1634916825sec@e1634916825niala1634916825v.aji1634916825tnis1634916825

+371 26666365

Kristīne Timermane-Malēja

Kultūras projektu vadītāja

vl.si1634916825sec@a1634916825jelam1634916825.enit1634916825sirk1634916825

+371 25770498

Antra Mežale

Kultūras projektu vadītāja

vl.si1634916825sec@e1634916825lazem1634916825.artn1634916825a1634916825

+371 26666365

Lelde Annija Grīnberga

Vaives Tautas nama vadītāja

vl.si1634916825sec@a1634916825grebn1634916825irg.e1634916825dlel1634916825

+371 28342115

Andris Veismanis

Vidzemes kamerorķestra vadītājs

+371 29167725

Baiba Auniņa

Biroja administratore

vl.si1634916825sec@a1634916825ninua1634916825.abia1634916825b1634916825

+371 26666365

Ilgstošā prombūtnē

Cēsu Tūrisma informācijas centrs

Madara Zariņa

Tūrisma informācijas centra vadītāja

vl.si1634916825sec@a1634916825niraz1634916825.arad1634916825am1634916825

+ 371 28318318

Anita Savoņi - Vaido

Galvenā tūrisma speciāliste

vl.si1634916825sec@o1634916825diav.1634916825atina1634916825

+371 28318318

Viktorija Bišofe

Tūrisma speciāliste

vl.si1634916825sec@o1634916825fni1634916825

+ 371 28318318

Finanšu nodaļa

Velga Ezergaile

Kasiere

Saimnieciskā nodaļa

Valentīns Opoļskis

Remontstrādnieks

vl.si1634916825sec@i1634916825keinm1634916825ias1634916825

+371 28397953

Dace Pūpola

Palīgstrādniece

Ivars Ķīķeris

Palīgstrādnieks