Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs

Nodaļas

Administrācija

Monta Bērzkalne

Lietvede

vl.si1642609548sec@s1642609548isec1642609548

+371 28307186

Svetlana Felkere

Lietvede

vl.si1642609548sec@s1642609548isec1642609548

+371 28307186

Ilgstošā prombūtnē

Cēsu Vēstures un mākslas muzejs

Kristīne Skrīvere

Cēsu Vēstures un Mākslas muzejs vadītāja

vl.si1642609548sec@e1642609548revir1642609548ks.en1642609548itsir1642609548k1642609548

(+371) 26457760

Dace Tabūne

Galvenā krājuma glabātāja

vl.si1642609548sec@e1642609548nubat1642609548.ecad1642609548

+371 26132598

Larisa Kaimiņa

Galvenā speciāliste Izstāžu nama ekspozīciju darbā

vl.si1642609548sec@a1642609548nimia1642609548k.asi1642609548ral1642609548

+371 28015339

Vija Rozentāle

Galvenā speciāliste Muzeja ekspozīciju un izstāžu darbā

vl.si1642609548sec@e1642609548latne1642609548zor.a1642609548jiv1642609548

+371 29387846

Gundars Kalniņš

Viduslaiku pils nodaļas vadītājs

vl.si1642609548sec@s1642609548radnu1642609548g1642609548

+371 26411019

Ieva Kalniņa

Gidu darba un programmu koordinatore

vl.si1642609548sec@a1642609548ninla1642609548k.ave1642609548i1642609548

+371 26339342

Heinrihs Vasiļčuks

Viduslaiku pils palīgstrādnieks

Tālis Vigo Pumpuriņš

Vēsturnieks

vl.si1642609548sec@s1642609548nirup1642609548mup.s1642609548ilat1642609548

+371 64122639

Iveta Bērziņa

Krājumu glabātāja

vl.si1642609548sec@a1642609548nizre1642609548b.ate1642609548vi1642609548

+371 64120618

Ieva Kleine

Apmeklētāju centra vadītāja

vl.si1642609548sec@e1642609548nielk1642609548.avei1642609548

+371 27878549

Dita Damberga

Apmeklētāju centra vadītājas vietniece

vl.si1642609548sec@s1642609548lip1642609548

+371 8318318

Anita Deksne

Apmeklētāju centra speciāliste

vl.si1642609548sec@s1642609548lip1642609548

+371 28318318

Nelli Opoļska

Klientu apkalpošanas speciāliste

Inese Gulbe

Klientu apkalpošanas speciāliste

Līga Matusēviča

Klientu apkalpošanas speciāliste

Andis Valge

Klientu apkalpošanas speciālists

Apmeklētāju centra speciālists

vl.si1642609548sec@s1642609548lip1642609548

+371 8318318

Vasaras sezona

Anete Strautmane

Restauratore

vl.si1642609548ec@an1642609548a.ete1642609548na1642609548

+371 22367625

Ilgstošā prombūtnē

Cēsu Kultūras centrs

Sintija Valaine

Biroja administratore

vl.si1642609548sec@e1642609548niala1642609548v.aji1642609548tnis1642609548

+371 26666365

Kristīne Timermane-Malēja

Kultūras projektu vadītāja

vl.si1642609548sec@a1642609548jelam1642609548.enit1642609548sirk1642609548

+371 25770498

Antra Mežale

Kultūras projektu vadītāja

vl.si1642609548sec@e1642609548lazem1642609548.artn1642609548a1642609548

+371 26666365

Lelde Annija Grīnberga

Vaives Tautas nama vadītāja

vl.si1642609548sec@a1642609548grebn1642609548irg.e1642609548dlel1642609548

+371 28342115

Andris Veismanis

Vidzemes kamerorķestra vadītājs

+371 29167725

Baiba Auniņa

Biroja administratore

vl.si1642609548sec@a1642609548ninua1642609548.abia1642609548b1642609548

+371 26666365

Ilgstošā prombūtnē

Cēsu Tūrisma informācijas centrs

Raimonds Šūpulnieks

Tūrisma informācijas centra vadītājs

vl.si1642609548sec@s1642609548keinl1642609548upus.1642609548sdnom1642609548iar1642609548

+ 371 28318318

Anita Savoņi - Vaido

Galvenā tūrisma speciāliste

vl.si1642609548sec@o1642609548diav.1642609548atina1642609548

+371 28318318

Tūrisma speciālists

vl.si1642609548sec@o1642609548fni1642609548

+ 371 28318318

Finanšu nodaļa

Velga Ezergaile

Kasiere

Saimnieciskā nodaļa

Valentīns Opoļskis

Remontstrādnieks

vl.si1642609548sec@i1642609548keinm1642609548ias1642609548

+371 28397953

Dace Pūpola

Palīgstrādniece

Ivars Ķīķeris

Palīgstrādnieks