Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs

Nodaļas

Administrācija

Ilona Asare

Direktora vietniece attīstības un kultūras jautājumos

vl.si1516296087sec@e1516296087rasa.1516296087anoli1516296087

+371 27878275

Inguna Vaksa

Lietvede

vl.si1516296087sec@s1516296087isec1516296087

+371 28307186

Svetlana Felkere

Lietvede

vl.si1516296087sec@s1516296087isec1516296087

+371 28307186

Ilgstošā prombūtnē

Cēsu Vēstures un Mākslas muzejs

Kristīne Skrīvere

Nodaļas "Cēsu Vēstures un Mākslas muzejs" vadītāja

vl.si1516296087sec@e1516296087revir1516296087ks.en1516296087itsir1516296087k1516296087

(+371) 26457760

Dace Tabūne

Galvenā krājuma glabātāja

vl.si1516296087sec@e1516296087nubat1516296087.ecad1516296087

+371 26132598

Nata Livonska

Galvenā speciāliste Izstāžu nama ekspozīciju darbā

vl.si1516296087sec@a1516296087ksnov1516296087il.at1516296087an1516296087

+371 26175509

Vija Rozentāle

Galvenā speciāliste Muzeja ekspozīciju un izstāžu darbā

vl.si1516296087sec@e1516296087latne1516296087zor.a1516296087jiv1516296087

+371 29387846

Gundars Kalniņš

Apakšnodaļas "Viduslaiku pils" vadītājs

vl.si1516296087sec@s1516296087radnu1516296087g1516296087

+371 26411019

Ieva Kalniņa

Viduslaiku pils programmu speciāliste

vl.si1516296087sec@a1516296087ninla1516296087k.ave1516296087i1516296087

+371 26339342

Heinrihs Vasiļčuks

Viduslaiku pils palīgstrādnieks

Tālis Vigo Pumpuriņš

Vēsturnieks

vl.si1516296087sec@s1516296087nirup1516296087mup.s1516296087ilat1516296087

+371 64122639

Iveta Bērziņa

Krājumu glabātāja

vl.si1516296087sec@a1516296087nizre1516296087b.ate1516296087vi1516296087

+371 64120618

Cēsu Kultūras centrs

Baiba Auniņa

Biroja administratore

vl.si1516296087sec@a1516296087ninua1516296087.abia1516296087b1516296087

+371 26666365

Zane Neimane

Kultūras projektu vadītāja

vl.si1516296087sec@e1516296087namie1516296087n.ena1516296087z1516296087

+371 20224205

Ausma Asare

Rekvizītu noliktavas darbiniece

+371 26468208

Andris Veismanis

Vidzemes kamerorķestra vadītājs

+371 29167725

Cēsu Tūrisma attīstības un informācijas centrs

Ieva Kleine

Galvenā apmeklētāju apkalpošanas speciāliste

vl.si1516296087sec@s1516296087lip1516296087

+371 28318318

Anita Savoņi-Vaido

Galvenā tūrisma speciāliste

vl.si1516296087sec@o1516296087diav.1516296087atina1516296087

+371 26621391

Anita Ābeltiņa

pārdošanas vadītāja

vl.si1516296087sec@a1516296087nitle1516296087ba.at1516296087ina1516296087

+371 27878549

Sindija Jaunzema

Tūrisma speciāliste

vl.si1516296087sec@o1516296087fni1516296087

+371 28318318

Nelli Kolotikova

Apmeklētāju apkalosanas speciāliste

Inese Gulbe

Klientu apkalpošanas speciāliste

Ivonna Šatrovska

Klientu apkalpošanas speciāliste

Andis Valge

Klientu apkalpošanas speciālists

Finanšu nodaļa

Velga Ezergaile

Kasiere

Daina Sičeva

Kasiere

Vasaras sezonas darbinieks

Maija Stankūna

Kasiere

Vasaras sezonas darbinieks

Saimnieciskā nodaļa

Valentīns Opoļskis

Remontstrādnieks

vl.si1516296087sec@i1516296087keinm1516296087ias1516296087

Dace Pūpola

Palīgstrādniece

Ivars Ķīķeris

palīgstrādnieks