Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs

Nodaļas

Administrācija

Monta Bērzkalne

Lietvede

vl.si1647501496sec@s1647501496isec1647501496

+371 28307186

Svetlana Felkere

Lietvede

vl.si1647501496sec@s1647501496isec1647501496

+371 28307186

Ilgstošā prombūtnē

Cēsu Vēstures un mākslas muzejs

Kristīne Skrīvere

Cēsu Vēstures un Mākslas muzejs vadītāja

vl.si1647501496sec@e1647501496revir1647501496ks.en1647501496itsir1647501496k1647501496

(+371) 26457760

Dace Tabūne

Galvenā krājuma glabātāja

vl.si1647501496sec@e1647501496nubat1647501496.ecad1647501496

+371 26132598

Larisa Kaimiņa

Galvenā speciāliste Izstāžu nama ekspozīciju darbā

vl.si1647501496sec@a1647501496nimia1647501496k.asi1647501496ral1647501496

+371 28015339

Vija Rozentāle

Galvenā speciāliste Muzeja ekspozīciju un izstāžu darbā

vl.si1647501496sec@e1647501496latne1647501496zor.a1647501496jiv1647501496

+371 29387846

Gundars Kalniņš

Viduslaiku pils nodaļas vadītājs

vl.si1647501496sec@s1647501496radnu1647501496g1647501496

+371 26411019

Ieva Kalniņa

Gidu darba un programmu koordinatore

vl.si1647501496sec@a1647501496ninla1647501496k.ave1647501496i1647501496

+371 26339342

Heinrihs Vasiļčuks

Viduslaiku pils palīgstrādnieks

Tālis Vigo Pumpuriņš

Vēsturnieks

vl.si1647501496sec@s1647501496nirup1647501496mup.s1647501496ilat1647501496

+371 64122639

Iveta Bērziņa

Krājumu glabātāja

vl.si1647501496sec@a1647501496nizre1647501496b.ate1647501496vi1647501496

+371 64120618

Ieva Kleine

Apmeklētāju centra vadītāja

vl.si1647501496sec@e1647501496nielk1647501496.avei1647501496

+371 27878549

Dita Damberga

Apmeklētāju centra vadītājas vietniece

vl.si1647501496sec@s1647501496lip1647501496

+371 8318318

Anita Deksne

Apmeklētāju centra speciāliste

vl.si1647501496sec@s1647501496lip1647501496

+371 28318318

Nelli Opoļska

Klientu apkalpošanas speciāliste

Inese Gulbe

Klientu apkalpošanas speciāliste

Līga Matusēviča

Klientu apkalpošanas speciāliste

Andis Valge

Klientu apkalpošanas speciālists

Apmeklētāju centra speciālists

vl.si1647501496sec@s1647501496lip1647501496

+371 8318318

Vasaras sezona

Anete Strautmane

Restauratore

vl.si1647501496ec@an1647501496a.ete1647501496na1647501496

+371 22367625

Ilgstošā prombūtnē

Cēsu Kultūras centrs

Sintija Valaine

Biroja administratore

vl.si1647501496sec@e1647501496niala1647501496v.aji1647501496tnis1647501496

+371 26666365

Kristīne Timermane-Malēja

Kultūras projektu vadītāja

vl.si1647501496sec@a1647501496jelam1647501496.enit1647501496sirk1647501496

+371 25770498

Antra Mežale

Kultūras projektu vadītāja

vl.si1647501496sec@e1647501496lazem1647501496.artn1647501496a1647501496

+371 26666365

Lelde Annija Grīnberga

Vaives Tautas nama vadītāja

vl.si1647501496sec@a1647501496grebn1647501496irg.e1647501496dlel1647501496

+371 28342115

Andris Veismanis

Vidzemes kamerorķestra vadītājs

+371 29167725

Baiba Auniņa

Biroja administratore

vl.si1647501496sec@a1647501496ninua1647501496.abia1647501496b1647501496

+371 26666365

Ilgstošā prombūtnē

Cēsu Tūrisma informācijas centrs

Raimonds Šūpulnieks

Tūrisma informācijas centra vadītājs

vl.si1647501496sec@s1647501496keinl1647501496upus.1647501496sdnom1647501496iar1647501496

+ 371 28318318

Anita Savoņi - Vaido

Galvenā tūrisma speciāliste

vl.si1647501496sec@o1647501496diav.1647501496atina1647501496

+371 28318318

Tūrisma speciālists

vl.si1647501496sec@o1647501496fni1647501496

+ 371 28318318

Finanšu nodaļa

Velga Ezergaile

Kasiere

Saimnieciskā nodaļa

Valentīns Opoļskis

Remontstrādnieks

vl.si1647501496sec@i1647501496keinm1647501496ias1647501496

+371 28397953

Dace Pūpola

Palīgstrādniece

Ivars Ķīķeris

Palīgstrādnieks