Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs

Nodaļas

Cēsu Vēstures un mākslas muzejs

Kristīne Skrīvere

Nodaļas "Cēsu Vēstures un Mākslas muzejs" vadītāja

vl.si1571408640sec@e1571408640revir1571408640ks.en1571408640itsir1571408640k1571408640

(+371) 26457760

Dace Tabūne

Galvenā krājuma glabātāja

vl.si1571408640sec@e1571408640nubat1571408640.ecad1571408640

+371 26132598

Nata Livonska

Galvenā speciāliste Izstāžu nama ekspozīciju darbā

vl.si1571408640sec@a1571408640ksnov1571408640il.at1571408640an1571408640

+371 26175509

Vija Rozentāle

Galvenā speciāliste Muzeja ekspozīciju un izstāžu darbā

vl.si1571408640sec@e1571408640latne1571408640zor.a1571408640jiv1571408640

+371 29387846

Gundars Kalniņš

Viduslaiku pils nodaļas vadītājs

vl.si1571408640sec@s1571408640radnu1571408640g1571408640

+371 26411019

Ieva Kalniņa

Gidu darba un programmu koordinatore

vl.si1571408640sec@a1571408640ninla1571408640k.ave1571408640i1571408640

+371 26339342

Heinrihs Vasiļčuks

Viduslaiku pils palīgstrādnieks

Tālis Vigo Pumpuriņš

Vēsturnieks

vl.si1571408640sec@s1571408640nirup1571408640mup.s1571408640ilat1571408640

+371 64122639

Iveta Bērziņa

Krājumu glabātāja

vl.si1571408640sec@a1571408640nizre1571408640b.ate1571408640vi1571408640

+371 64120618

Ieva Kleine

Apmeklētāju centra vadītāja

vl.si1571408640sec@e1571408640nielk1571408640.avei1571408640

+371 27878549

Sindija Jaunzema

Apmeklētāju centra vadītājas vietniece

vl.si1571408640sec@s1571408640lip1571408640

+371 28318318

Dita Damberga

Apmeklētāju centra speciālists

vl.si1571408640sec@s1571408640lip1571408640

+371 8318318

Apmeklētāju centra speciālists

vl.si1571408640sec@s1571408640lip1571408640

+371 8318318

Vasaras sezona

Nelli Opoļska

Klientu apkalpošanas speciāliste

Inese Gulbe

Klientu apkalpošanas speciāliste

Ivonna Šatrovska

Klientu apkalpošanas speciāliste

Līga Matusēviča

Klientu apkalpošanas speciāliste

Andis Valge

Klientu apkalpošanas speciālists

Anete Āna

Restauratore

vl.si1571408640ec@an1571408640a.ete1571408640na1571408640

+371 22367625

Ilgstošā prombūtnē

Cēsu Kultūras centrs

Sintija Valaine

Biroja administratore

vl.si1571408640sec@e1571408640niala1571408640v.aji1571408640tnis1571408640

+371 26666365

Kristīne Timermane-Malēja

Kultūras projektu vadītāja

vl.si1571408640sec@a1571408640jelam1571408640.enit1571408640sirk1571408640

+371 25770498

Antra Mežale

Kultūras projektu vadītāja

vl.si1571408640sec@e1571408640lazem1571408640.artn1571408640a1571408640

+371 26666365

Andris Veismanis

Vidzemes kamerorķestra vadītājs

+371 29167725

Baiba Auniņa

Biroja administratore

vl.si1571408640sec@a1571408640ninua1571408640.abia1571408640b1571408640

+371 26666365

Ilgstošā prombūtnē

Cēsu Tūrisma informācijas centrs

Andra Magone

Cēsu Tūrisma informācijas centra vadītāja

vl.si1571408640sec@e1571408640nogam1571408640.ardn1571408640a1571408640

+371 29154367

Nora Paula Bargā

Galvenā tūrisma speciāliste

vl.si1571408640sec@a1571408640grab.1571408640aron1571408640

+371 26265906

Santa Mieriņa

Tūrisma speciāliste

vl.si1571408640sec@o1571408640fni1571408640

+ 371 28318318

Anita Savoņi-Vaido

Galvenā tūrisma speciāliste

vl.si1571408640sec@o1571408640diav.1571408640atina1571408640

Ilgstošā prombūtnē

Madara Zariņa

Galvenā tūrisma speciāliste

vl.si1571408640sec@a1571408640niraz1571408640.arad1571408640am1571408640

+ 371 28318318

Ilgstošā prombūtnē

Finanšu nodaļa

Velga Ezergaile

Kasiere

Saimnieciskā nodaļa

Valentīns Opoļskis

Remontstrādnieks

vl.si1571408640sec@i1571408640keinm1571408640ias1571408640

+371 28397953

Dace Pūpola

Palīgstrādniece

Ivars Ķīķeris

palīgstrādnieks

Maija Stankūna

Sabiedrisko tualešu apkopēja

Ināra Kūle

Sabiedrisko tualešu apkopēja