Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs

Deleģēšanas līgumi

Deleģēšanas līgums ar nodibinājumu "Ruckas mākslas fonds"

Cēsu novada pašvaldība deleģē Ruckas mākslas fondu un tas apņemas apņemas saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām veikt šādus no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 5.punktā noteiktās pašvaldības autonomās kompetences – rūpēties par iedzīvotāju izglītību, par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību izrietošus pārvaldes uzdevumus:
- Cēsu kā vasaras skolu un semināru kultūras, mākslas un sociālo zinātņu jomā norises vietas popularizēšana;
- Mākslinieku rezidenču nodrošināšana mākslas projektu īstenošanai Cēsu novadā;
- Izglītojošu pasākumu organizēšana Cēsu novada iedzīvotājiem.

Atbildīgais par līguma slēgšanu un izpildi pašvaldības aģentūra "Cēsu Kultūras un tūrisma centrs". Līgums noslēgts 2020.gada 25.maijā un ir spēkā līdz 2020.gada 30.decembrim.

delegejuma_ligums_Rucka_29.05.2020.