Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs

Plānošanas dokumenti

Cēsu Kultūras un Tūrisma centra nolikums

Pašvaldības aģentūra „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” ir Cēsu novada pašvaldības izveidota budžeta finansēta pašvaldības iestāde, kuras darbības mērķis ir rūpēties par kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un to izmantošanu sabiedrības izglītošanai, tādējādi veicinot kultūras un tūrisma nozares attīstību Cēsu novadā.

CKTC nolikums

Cēsu Kultūras un Tūrisma centra stratēģija 2015.-2019.

Cēsis nav tikai kultūra un vēsture, tomēr, pateicoties tām, pilsēta ir kļuvusi par izcilu vietu Latvijā. Vietu, ko novērtē jaunās ģimenes, profesionāļi un uzņēmumi, pārceļoties šeit uz dzīvi. Cēsu unikālais mantojums, kultūras tradīcijas un dabas skaistums savijas, radot neatkārtojamu mazpilsētas atmosfēru, kurā dzīvot, strādāt un atpūsties. Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” uzdevums ir vienkāršs – kopt un attīstīt šīs vērtības. Tādēļ prieks, ka, pateicoties mērķtiecīgam darbam, Cēsu vārds arvien biežāk atrodams tūristu un dažādu nozaru profesionāļu reitingu galvgalī. Jo ir skaidrs – pilsēta, kas būs interesanta un patīkama tūristiem, tāda būs arī tās iedzīvotājiem.

Stratēģija

Cēsu Kultūras Attīstības programma 2015.-2019.

Cēsu novadā kultūras nozare ir noteikta kā stratēģiski svarīga, jo Cēsu novadā ir salīdzinoši augsta kultūras resursu koncentrācija (kultūrvēsturiskie objekti, kultūras pasākumu biežums un daudzveidība, mākslinieku un radošo uzņēmēju aktīva darbība, kultūras izglītības iestāžu u.c.kultūras jomas organizāciju koncentrācija), lai uz to bāzes novadā varētu attīstīt kultūras tūrismu un radošo industriju

Programma

Cēsu pils darbības stratēģija 2017.-2025.

Cēsu Viduslaiku pils apsaimniekošanā pašvaldības aģentūra ir izstrādājusi pils atjaunošanas programmu 2015.-2018.gadam, kas saskaņota Cēsu pilsētas domē un Valsts pieminekļu aizsardzības inspekcijā. Cēsu Viduslaiku pils darbības stratēģija izstrādāta kā loģisks esošās koncepcijas turpinājums.

Stratēģija

Pašvaldības aģentūras "Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs" 2019.gada publiskais pārskats

Gada publiskajā pārskatā tiek aprakstīti kārtējā gada pašvaldības aģentūras sasniegtie rezultāti. Tajā sniegta informācija par aģenūras finanšu rādītājiem, saimniecisko darbību, līdzdalību projektos, kā arī informācija par katras nodaļas sasniegumiem vidēja termiņa darbības stratēģijas īstenošanā. Dokuments apstiprināts Cēsu novada pašvaldības 2020.gada 07.maija domes sēdē, protokols Nr.117

publiskais_parskats_2019_CKTC_www

Pašvaldības aģentūras "Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs" 2018.gada publiskais pārskats

Gada publiskajā pārskatā tiek aprakstīti kārtējā gada pašvaldības aģentūras sasniegtie rezultāti. Tajā sniegta informācija par aģenūras finanšu rādītājiem, saimniecisko darbību, līdzdalību projektos, kā arī informācija par katras nodaļas sasniegumiem vidēja termiņa darbības stratēģijas īstenošanā.

CKTC_PublParsk_2018