Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs

Aktuālie projekti

Starptautiskās konkurētspējas veicināšana Gaujas Nacionālā parka teritorijā 2021.

Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrībā sadarbībā ar Siguldas, Cēsu, Valmieras, Līgatnes, Amatas, Pārgaujas, Priekuļu, Kocēnu un Inčukalna pašvaldībām  – kopš 2012. gada īsteno stratēģiju Gaujas NP kā vienota tūrisma galamērķa attīstību. 2019. gadā kopīgi tiek realizēta dalība starptautiskās tūrisma izstādēs Somijā, Nīderlandē, Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Vācijā. Šajos mērķa tirgos Gaujas NP tūrisma piedāvājums tiks popularizēts ar zīmolu “Enter Gauja”, kas radīts Gaujas NP tūrisma klastera ietvaros un tika prezentēts 2013. gadā. Projekta kopējās izmaksas 48 000,00 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda (ERAF) atbalstu programmā “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā”. Cēsu pašvaldībā projekta aktivitātes īsteno “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” ar līdzfinansējumu 4800,00EUR apjomā. Plānotais projekta īstenošanas laiks: 2021.gada janvāris – 2021.gada decembris.

Gaujas Nacionālā parka tūrisma klastera attīstības 2.posms

Projektu īsteno Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrība kopā ar vairāk kā partneriem: pašvaldībām, tai skaitā Cēsis, Vidzemes augstskolu, Dabas aizsardzības pārvaldi un ar tūrisma nozari saistītiem uzņēmējiem un  biedrībām. Projekta galvenais mērķis ir – Gaujas NP kā vienota tūrisma galamērķa nostiprināšana.

Gaujas Nacionālā parka (turpmāk – GNP) tūrisma klastera mērķis ir kļūt par Latvijas konkurētspējīgāko tūrisma galamērķi ārpus Rīgas ar kvalitatīvu un specializētu tūrisma piedāvājumu precīzi segmentētā ārvalstu un vietējā tirgū visa gada garumā, kas ir orientēts uz pieprasītu atpūtu un aktivitātēm dabā un vēsturiskā kultūrvidē. Šis projekts būs GNP tūrisma klastera attīstības otrais posms ar fokusu uz aktīvu galamērķa mārketingu un pārdošanu noteiktajos ārvalstu mērķa tirgos, izmantojot gan tradicionālās galamērķa atpazīstamību veicinošas aktivitātes, gan inovatīvus risinājumus, tai skaitā IT bāzētus. Rezultāts tiks panākts, prasmīgi izmantojot jau izveidoto fizisko un intelektuālo infrastruktūru, kas radīta pirmajā klastera projektā, tāpat arī pašvaldību un valsts veiktās investīcijas tūrisma infrastruktūrā, kā arī klastera dalībnieku tūrisma produktus. Lai sasniegtu izvirzītos mērķus – tirgus daļas iegūšanu vietējā tirgū un eksporta apjoma pieaugumu, klasteris aktīvi sadarbosies ar jau esošajiem klastera dalībniekiem un partneriem (t. sk. Rīgas Tūrisma Attīstības biroju), kā arī piesaistīs jaunus partnerus, t. sk. tūroperatorus. Tādā veidā plānots sasniegt klastera dalībnieku apgrozījuma un eksporta apjoma pieaugumu.

Projekta kopējās izmaksas četru gadu darbības periodam plānotas 488 215 EUR apmērā. Tūrisma nozarē pierādīts, ka tikai ilgstošs, sistemātisks darbs iekšējos un ārējos tirgos rada stabilu tūristu plūsmu. Projekta laikā tiks veikta galamērķa atpazīstamības veidošana un mārketings, IT tehnoloģijās bāzētu tūrisma produkta piedāvāšana un pārdošana, kā arī jaunu produktu un kopīgu piedāvājumu veidošana. Aktivitāšu laikā tiks turpināta sadarbība ar pētniecības un izglītības iestādēm (Vidzemes Augstskola un Latvijas Universitāte).

Ar projekta rezultatiem var iepazīties vietnē www.entergauja.com Projektu līdzfinansē Centrālo finanšu un līgumu aģentūru” , līguma numurs  3.2.1.1/16/A/0009). Projekta īstenošanas periods 2017. – 2020.