Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs

Realizētie projekti

Starptautiskās konkurētspējas veicināšana Gaujas Nacionālā parka teritorijā 2020.

Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrībā sadarbībā ar Siguldas, Cēsu, Valmieras, Līgatnes, Amatas, Pārgaujas, Priekuļu, Kocēnu un Inčukalna pašvaldībām  – kopš 2012. gada īsteno stratēģiju Gaujas NP kā vienota tūrisma galamērķa attīstību. 2019. gadā kopīgi tiek realizēta dalība starptautiskās tūrisma izstādēs Somijā, Nīderlandē, Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Vācijā. Šajos mērķa tirgos Gaujas NP tūrisma piedāvājums tiks popularizēts ar zīmolu “Enter Gauja”, kas radīts Gaujas NP tūrisma klastera ietvaros un tika prezentēts 2013. gadā. Projekta kopējās izmaksas 48 000,00 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda (ERAF) atbalstu programmā “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā”. Cēsu pašvaldībā projekta aktivitātes īsteno “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” ar līdzfinansējumu 4800,00EUR apjomā. Plānotais projekta īstenošanas laiks: 2020.gada janvāris – 2020.gada decembris.

Projekts "Zaļie dzelzceļi"

Galvenais “Zaļā Dzelzceļa” projekta mērķis ir radīt jaunu un interesantu tūrisma maršrutu, izmantojot kādreizējo šaursliežu dzelzceļa veidotās līnijas Dienvid Igaunijā un Vidzemē. Gan vietējie iedzīvotāji, gan arī ceļotāji varēs izmantot vecā dzelzceļa maršrutu pārgājieniem un velo braucieniem.
Plānots ir izveidot aptuveni 750km garu maršrutu, kas ietver arī aptuveni 290km kādreizējās šaursliežu līnijas. Dienvidigaunijā maršruts vīsies caur tādām stacijām, kā Ikla, Kilingi-Nõmme, Mõisaküla, Viljandi, Valgu, Valku un caur Monisti savienojoties ar Vidzemi caur Api, Ranka, Melturi, Valmiera, Limbaži, Puikule, Ainaži, Aloja, Mazsalaca un Rūjiena.

Projekta partneri Vidzemes Tūrisma asociācija (Projekta Vadošais partneris), Latvijas Zaļo ceļu asociācija, Alojas novada dome, Alūksnes novada dome, Apes novada dome, Amatas novada pašvaldība, Kocēnu novada dome, Mazsalacas novada pašvaldība, Rūjienas novada pašvaldība, Salacgrīvas novada dome, Valkas novada dome, Gulbenes novada dome, Limbažu novada pašvaldība, Valmieras pilsētas pašvaldība, Vecpiebalgas novada pašvaldība, Pašvaldības aģentūra “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”, Viljandi Linnavalitsus, Viljandi Vallavalitsus, Halliste Vallavalitsus, Mulgimaa Arenduskoda MTÜ, Valga Linnavalitsus, Taheva Vallavalitsus, Mõniste Vallavalitsus, Mõisakula Linnavalitsus.
Projekta ilgums: 01.03.2017 – 30.12.2019. (pabeigts 30.11.2020.) Projekta budžets: 1 174 938.10 euro, Igaunijas – Latvijas programmas atbalsts: 998 697.36 EUR

Papildus informācija par projekta aktivitātēm ŠEIT

Starptautiskās konkurētspējas veicināšana Gaujas Nacionālā parka teritorijā 2019.

Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrībā sadarbībā ar Siguldas, Cēsu, Valmieras, Līgatnes, Amatas, Pārgaujas, Priekuļu, Kocēnu un Inčukalna pašvaldībām  – kopš 2012. gada īsteno stratēģiju Gaujas NP kā vienota tūrisma galamērķa attīstību. 2019. gadā kopīgi tiek realizēta dalība 5 starptautiskās tūrisma izstādēs Somijā, Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Vācijā, kā arī drukāto materiālu sagatavošana šīm izstādēm. Šajos mērķa tirgos Gaujas NP tūrisma piedāvājums tiks popularizēts ar zīmolu “Enter Gauja”, kas radīts Gaujas NP tūrisma klastera ietvaros un tika prezentēts 2013. gadā. Projekta kopējās izmaksas 48 000,00 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda (ERAF) atbalstu programmā “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā”. Cēsu pašvaldībā projekta aktivitātes īsteno “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” ar līdzfinansējumu 4800,00EUR apjomā. Plānotais projekta īstenošanas laiks: 2019.gada janvāris – 2019.gada decembris.

Starptautiskās konkurētspējas veicināšana Gaujas Nacionālā parka teritorijā 2018.

Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrībā sadarbībā ar Siguldas, Cēsu, Valmieras, Līgatnes, Amatas, Pārgaujas, Priekuļu, Kocēnu un Inčukalna pašvaldībām  – kopš 2012. gada īsteno stratēģiju Gaujas NP kā vienota tūrisma galamērķa attīstību. 2018. gadā kopīgi tiek plānota dalība 7 starptautiskās tūrisma izstādēs Somijā, Nīderlandē, Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Spānija un Vācijā. Šajos mērķa tirgos Gaujas NP tūrisma piedāvājums tiks popularizēts ar zīmolu “Enter Gauja”, kas radīts Gaujas NP tūrisma klastera ietvaros un tika prezentēts 2013. gadā. Projekta kopējās izmaksas 60 000,00 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda (ERAF) atbalstu programmā “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā”. Cēsu pašvaldībā projekta aktivitātes īsteno “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” ar līdzfinansējumu 4800,00EUR apjomā. Plānotais projekta īstenošanas laiks: 2018.gada janvāris – 2018.gada decembris.

 

Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai (HANSA)

Sadarbojoties partneriem no Latvijas, Igaunijas un Zviedrijas, ir uzsākts jauns Centrālās Baltijas programmas 2014-2020 finansēts projekts “Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai (HANSA)”, CB110. Kā vēsta projekta nosaukums, tā galvenais mērķis būs popularizēt vēsturiskās Hanzas savienības vērtības, kas vēl mūsdienās, lielākā vai mazākā mērā, sastopamas katrā partnera pilsētā un, sadarbojoties projekta partneriem, veidot jaunus tūrisma produktus un piedāvājumus, lai kopīgi attīstītu Hanzu par vadošo tūrisma zīmolu Baltijas jūras reģionā.

Projektu īsteno vadošais partneris Gotlandes tūrisma attīstības aģentūra “Inspire Gotland” un partneri Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs, Kokneses, Limbažu, Pārgaujas un Kuldīgas novadu pašvaldības, kā arī Valmieras pilsētas pašvaldība un Vidzemes plānošanas reģions, savukārt no Igaunijas projekta partneri ir Pērnavas un Vīlandes pilsētu pašvaldības, bet no Zviedrijas – Gotlandes reģions. Kopējās projekta izmaksas 2 638 500€, no tām Cēsīs tiks realizētas aktivitātes par 159 999,10EUR. Projekts tika īstenots 01.10.2015.-30.12.2018.

Papildus informācija par projekta aktivivitātēm ŠEIT

Starptautiskās konkurētspējas veicināšana Gaujas Nacionālā parka teritorijā

Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrībā sadarbībā ar Siguldas, Cēsu, Valmieras, Līgatnes, Amatas, Pārgaujas, Priekuļu, Kocēnu un Inčukalna pašvaldībām – kopš 2012. gada īsteno stratēģiju Gaujas NP kā vienota tūrisma galamērķa attīstību. 2017. gadā kopīgi tiek plānota dalība 9 starptautiskās tūrisma izstādēs Nīdelandē, Somijā, Nīderlandē, Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Vācijā. Šajos mērķa tirgos Gaujas NP tūrisma piedāvājums tiks popularizēts ar zīmolu “Enter Gauja”, kas radīts Gaujas NP tūrisma klastera ietvaros un tika prezentēts 2013. gadā, kā arī gastronomiskā tūrisma piedāvājumu, ņemot vērā Rīgas – Gaujas reģiona izcīnīto Eiropas gastronomijas reģiona titulu 2017.gadā koncepta “Ar dabu šķīvī’” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas 43 200,00 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda (ERAF) atbalstu programmā “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā”. Cēsu pašvaldībā projekta aktivitātes īsteno “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” ar līdzfinansējumu 4800,00EUR apjomā. Plānotais projekta īstenošanas laiks: 2017.gada janvāris – 2017.gada decembris.

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Cēsu Izstāžu namā

Nr. EKII-1/6 Projekta mērķis – valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa – Cēsu Izstāžu nama (ratnīca-stallis) energoefektivitātes uzlabošana, īstenojot šādus pasākumus: •    ēkas ārējo fasāžu siltināšana siltuma zudumu mazināšanai; •    apkures sistēmas modernizācija; •    ventilācijas sistēmas modernizācija ēkas iekšējā mikroklimata uzlabošanai; •    elektroinstalācijas nomaiņa un iekšējā apgaismojuma nomaiņa uz LED; •    ēkas piebūves pirmā stāva pārseguma atjaunošana, siltumizolācijas montāža; •    ēkas piebūves elektroinstalācijas un ventilācijas sistēmu izbūve. Plānotais enerģijas ietaupījums Cēsu Izstāžu namā pēc projekta īstenošanas  55616 kWh/gadā. Oglekļa dioksīda emisiju samazinājums pēc projekta īstenošanas  – vismaz 15575.93 kgCO2 gadā. Projekta kopējās izmaksas 173 496 EUR, tai skaitā Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums 85% apmērā – 111 327 EUR. Plānotais projekta realizācijas laiks: 2016.gada augusts – 2017.gada septembris.

Amatiermākslas vadītāju profesionālās izaugsmes veicināšana

Proj.id.nr. 2015-1-LV01-KA104-013293
2015-2017

Projekta mērķis ir stiprināt Cēsu Kultūras centra amatiermākslas vadošo darbinieku profesionālo kvalifikāciju, sniedzot zināšanas par amatiermākslas interešu pārstāvniecību, sadarbību starptautisko tīklu ietvaros un darbu ar īpašām sabiedrības grupām, pārņemot pieredzi no citām ES dalībvalstīm.

Projekta ietvaros trīs aģentūras  darbiniekiem tiek sniegta iespēja uzlabot savu profesionālo kompetenci, piedaloties starptautiskos apmācību semināros Horvātijā, Slovēnijā un Vācijā.
Galvenās apmācību semināru tēmas:
– amatiermākslas kultūrpolitiskās nozīmes pamatošana un interešu politiska aizstāvība vietējā, nacionālā un Eiropas mērogā,
– amatiermākslas sadarbības tīklu un projektu veidošana, to administrēšana nacionālā un ES līmenī,
– kultūras darbs ar nelabvēlīgos apstākļos esošām sabiedrības grupām, darbs ar brīvprātīgajiem.

Darbinieku iegūtās zināšanas sekmēs amatiermākslas vadītāju profesionalitātes izaugsmi, tādējādi uzlabojot pakalpojumus radošo jomu pieaugušo tālākizglītībā Cēsu novadā.

Projekts īstenots ar Eiropas Savienības Erasmus+ programmas finansiālu atbalstu. Projekta plānotās izmaksas: 3945 EUR.

Gaujas Nacionālā parka tūrisma klastera attīstība

      2012 – 2015 Projektu īsteno Gaujas Nacionālā parka tūrisma  biedrība kopā ar vairāk kā partneriem: pašvaldībām, tai skaitā Cēsis, Vidzemes augstskolu, Dabas aizsardzības pārvaldi un ar tūrisma nozari saistītiem uzņēmējiem un  biedrībām. Projekta galvenais mērķis ir – Gaujas NP kā vienota tūrisma galamērķa nostiprināšana: 1.    palielināt apmeklētāju uzturēšanās ilgumu Gaujas NP un mazināt tūrisma sezonalitātes negatīvās izpausmes, tādejādi sekmējot apgrozījuma pieaugumu; 2.    attīstīt jaunus produktus un paaugstināt esošo tūrisma piedāvājumu kvalitāti; 3.    veidot vienotu zīmolu ar Gaujas NP kā tūrisma galamērķa centrālo mārketinga platformu, stiprinot pozicionējumu ar dabā balstītu tūrismu; 4.     radīt pamatu ilgtspējīgai dabas un sociālā kapitāla izmantošanai; 5.      radīt vienotu klastera pārvaldības sistēmu un veicināt sadarbību. Projektā paredzētas darbības, kas vērstas uz klastera konkurētspējas celšanu, eksporta īpatsvara palielināšanu un reģionālo attīstību. To plānots sasniegt veicinot trīspusējo sadarbību starp komersantiem, valsts un pašvaldību institūcijām un pētniecības nozari, veidojot Gaujas NP tūrisma piedāvājumam vienotu galamērķa pozicionējumu. Projekta partneri sadarbosies esošo tūrisma pakalpojumu uzlabošanā un jaunu produktu, to skaitā eko-inovāciju izstrādē. Ar projekta rezultatiem var iepazīties vietnē www.entergauja.com Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un administrē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (2.07.2012. līgums Nr. KAP/2.3.2.3.0/12/01/001).

Cēsu viduslaiku pils saglabāšana reģiona sociālekonomiskai attīstībai

Projekta mērķis ir nodrošināt valsts nozīmes kultūras pieminekļa – Cēsu viduslaiku pils rietumu torņa autentisku saglabāšanu un pieejamību reģiona kultūrvides dažādošanai, iedzīvotāju sociālā un ekonomiskā kapitāla veidošanai.
Projekta rezultātā tiks nodrošināta Cēsu viduslaiku pils torņa autentiska saglabāšana un tā pieejamība un drošība apmeklētājiem, sniedzot iespēju uzlabot pašreizējos kultūras pakalpojumus un ieviest jaunu kultūras piedāvājumu Cēsu viduslaiku pilī.

Projektu īsteno Cēsu novada pašvaldība sadarbībā ar Estfollas pašvaldību Norvēģijā, kurai ir ievērojama pieredze kultūras pieminekļu saglabāšanā, pielietojot autentiskas konservācijas metodes, kā arī laba pieredze vietējās sabiedrības iesaistīšanā kultūras mantojuma popularizēšanā.

Projekta plānotais budžets ir 276 695 eiro. 90,21% no projekta izmaksām tiek segti no Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” neliela apjoma grantu shēmas „Kultūras mantojuma saglabāšana” finanšu līdzekļiem. Projekts tika īstenots 01.08.2014.-31.12.2015.

Papildus informācija par projekta aktivitātēm ŠEIT

Attālo teritoriju attīstība, izmantojot vietējos resursus pārrobežu VIA HANSEATICA tūrisma maršruta izstrādē

2012 -2014 Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs piedalās kā partneris Vidzemes plānošanas reģiona īstenotājā projektā “VIA HANSEATICA”. Projekta mērķis ir attīstīt pārrobežu tūrisma piedāvājumu Via Hansaetica (www.viahanseatica.info) starptautiskā tūrisma maršruta teritorijā Latvijā, Igaunijā un Krievijā, veicinot teritoriju ilgtspējīgu attīstību. Projekta ietvaros plānots veikt remontdarbus  – atjaunot logus un durvis Cēsu Izstāžu namā, kas ir būtisks pieturas punkts ieceļošajiem kultūras tūristiem. Cēsis piedalīsies kopīgā kultūras un dabas tūrisma piedāvājuma veidošanā, sadarbojoties ar vietējiem tūrisma uzņēmējiem un popularizējot izstrādāto piedāvājumu starptautiskā mērogā. Projekts tiek īstenots ar Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas finansiālu atbalstu. Cēsu Kultūras un Tūrisma centra aktivitāšu budžets plānots 28050 EUR apmērā, no tā programmas finansējums 25245 EUR.

2WARdS - Europe

01.08.2012.-31.07.2014. Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs sadarbībā ar kultūras un mūžizglītības centriem Beļģijā, Somijā, Polijā, Austrijā, Vācijā, Ungārijā un Horvātijā īsteno kopīgu projektu „2WARdS – Europe”, kas saistās ar iedzīvotāju dzīves stāstu un atmiņu vākšanu un dokumentēšanu saistībā ar konfliktu un kara situācijām aizvadītajā gadsimtā Eiropā. Projekta partneri veidos kopīgu pārskatu par dažādām atmiņu pārmantojamības metodēm, ņemot vērā katras valsts unikālo kontekstu nāciju savstarpējiem konfliktiem pagātnē. Projekts tiek īstenots ar ES Mūžizglītības Grundtvig apakšprogrammas atbalstu, piešķirtais finansējums – 15 000 EUR. Projekta mājas lapa: http://2wardseurope.imagine-it.be Cēsu Kultūras un Tūrisma centra projektā veidotā īsfilma par Otrā Pasaules kara atmiņām kara aculiecinieku stāstījumā apskatāma ŠEIT Projekta ziņas: 27.09.2012. Uzsākts Eiropas sadarbības projekts par kara atmiņu apkopošanu „2WARdS – Europe”

Kultūras mantojuma speciālistu prakse Eiropas valstīs

02.09.2013. – 23.03.2014. Projekta mērķis ir celt profesionālo kvalifikāciju pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” muzeja un kultūras speciālistiem, nodrošinot darba praksi kompetentu speciālistu vadībā kultūras mantojuma un kultūras jomā Eiropas muzejos un kultūras centros. Prakses jomas saistās ar muzeja priekšmetu restaurāciju (Lietuvas Mākslas muzeja restaurācijas centrā), izstāžu menedžmentu (Igaunijas Mākslas muzejā), starptautisku kultūras pasākumu organizēšanu (Pēčas starptautiskajā koru festivālā Ungārijā) un iedzīvotāju iesaistīšanu kultūras aktivtātēs (Olešņicas kultūras centrā Polijā). Aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” speciālistu profesionālās kvalifikācijas uzlabošana un iekļaušanās starptautiskā apritē ļaus uzlabot aģentūras sniegto pakalpojumu kvalitāti un sekmēs daudzveidīga kultūras piedāvājuma veidošanu, sadarbojoties ar Eiropas kultūras mantojuma organizācijām. Projekts tiek īstenots ar ES Mūžizglītības Leonardo da Vinci programmas atbalstu, piešķirtais finansējums – 7693 EUR. Projekta ziņas: 18.07.2014. Cēsu kultūras speciālisti gūs pieredzi ES valstu muzejos un kultūras centros 06.02.2014. Cēsu kultūras speciāliste gūst profesionālo pieredzi Olešņicā Polijā 28.03.2014. Cēsu kultūras centra vadītāja gūst profesionālo pieredzi Pēčā Ungārijā

Gribam zināt!

08.02.2013.-31.01.2014. Cēsu jauniešu iniciatīvas grupa sadarbībā ar Cēsu Vēstures un Mākslas muzeju projektā „Gribam zināt!” dokumentē vecākās paaudzes cēsnieku atmiņas, veidojot muzejā video liecību krājumu un dokumentālu videostāstu. Projektā tiek tuvinātas dažādās paaudzes – jaunieši un seniori caur Latvijas sabiedrībai būtiskiem atmiņu stāstījumiem, kas atspoguļo kara un represiju ietekmētos iedzīvotāju likteņus. Jaunieši projektā apgūst nepieciešamās prasmes videointerviju un dokumentālo filmu veidošanā, kā arī projekta rezultātā labāk izpratīs sava novada vēsturi. Projekts tiek īstenots ar ES programmas „Jaunatne darbībā” finansiālu atbalstu, plānotais projekta budžets 5450 EUR.  Vairāk par projektu www.gribamzinat.wordpress.com

Mākslinieki un radošie uzņēmēji reģionālai attīstībai

  10.10.2011.-09.03.2013. Projekta mērķi ir: – palielināt dažādu jomu mākslinieku nozīmi un lomu vietējās sabiedrības attīstībā, iesaistot māksliniekus radošo risinājumu veidošanā sabiedrības sociālām, vides un kultūras problēmām; – sniegt māksliniekiem iespējas gūt nepieciešamās prasmes un zināšanas, lai attīstītu karjeru savā novadā; – veidot ilgtermiņa kultūras apmaiņu starp māksliniekiem, kultūras organizācijām un mākslu skolām Cēsīs un Tartu. Projektu īsteno Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs sadarbībā ar biedrību Trīs krāsas” un Tartu Radošo industriju centru. Projekts tik īstenots ar Igaunijas-Latvijas programmas atbalstu. Projekta plānotais budžets: 137 075 EUR, tai skaitā ERAF līdzfinansējums 116 514 EUR. Projekta dalībnieku diskusiju vietne interneta sociālajā tīklā Facebook. Projektā īstenotās apmācības: 13.12.11. „Mākslinieks un pārmaiņas”, Deniss Paškevičs (Cēsīs), 29.01.12. „Hands-on music management”, Deniss Paškevičs (Tartu), 30.01.12. „Art’s based teaching”, Ilze Vītola (Tartu), 13.01.11. „Publiska uzstāšanās”, Zane Daudziņa (Cēsīs), 11.02.12. „Uzsākt savu biznesu – viegli vai grūti?”, Juta Zvirbule (Cēsīs), 24.03.12. „The importance of planning your arts marketing”, Daina Zalāne (Cēsīs), 21.04.12. „Paint your success!”, Jānis Ziņģītis (Tartu), 21.04.12. „Communication for art and artists”, Liene Kupča (Tartu), 28.04.12. „Sellin on-line, using the ETSY site”, Inese Liepiņa (Cēsīs), 11.05.12. „Karjeras attīstība kultūras nozarē”, Haralds Matulis (Cēsīs), 19.05.12. „Marketing mindset”, Jānis Blunavs un Ainārs Pudāns (Tartu), 09.06.12. „Jump into the picture!”, Vilnis Heinrihsons (Tartu), 09.06.12. „Stress management”, Jolanta Klišāne (Tartu), 13.06.12. „Design of large size compositions”, Baiba Sprance (Cēsīs), 06.08.12. „Public art”, Aigars Bikše (Cēsīs). Projektā rīkotās kopienas mākslas darbnīcas: 17.-19.05.12. „Creative Tools” (Tartu) 6.-10.08.12. „Event city” (Cēsīs). Projektā rīkotie kultūras pasākumi: 26.05.12. Cēsu viduslaiku dienā uzstājas senās mūzikas ansamblis no Tartu „Festivitas Artium Schola” kopā ar latviešu viduslaiku deju ansambli „Ballare” 02.06.12. „Tradīciju stāsti” Cēsu pilsētas svētkos – Cēsu pils dārzā uzstājas latviešu un igauņu fokloras kopas, prasmes demonstrē amatnieki 11.-15.06.12. Tartu mākslas skolas bērnu vasaras skola Cēsīs, bērnu zīmējumu  izstādes atklāšana Cēsīs 30.06.-07.07.12. Plenērs, izstāde un zīmēšanas darbnīcas „Ar zīmuli pilsētā” Cēsīs 14.07.12. Tartu un Cēsu pūtēju orķestru koncerti Cēsīs 21.07.12. Cēsu viduslaiku deju grupas, tautas deju kolektīva „Raitais Solis” un fokloras jkopas „Ore” koncerti Tartu hanzas dienās 21.07.12. Tartu džeza grupas „Kaisa Lillepuu Quartet” koncerts Cēsīs 05.-30.10.12. Izstāde „Ar zīmuli pilsētā” Tartu 07.10.12. Perkusiju grupas „Pulsa efekts” koncerts Tartu Projekta noslēguma konference „Mākslinieku un radošo industriju loma reģionālajā attīstībā” tika organizēta Cēsīs 2013.gada 1.martā. Konferences materiāli (angļu valodā): Conference program The role of artists in local development – Ilona Asare- Cesis Culture and Tourism center Local artists for regional development-Kulli Hansen-Tartu Centre for Creative industries Cesis Tartu Culture Database – Markus Kasemaa – Redwall Trainings for artists-  Ilze Vitola – Tris Krasas Creative industries in Estonia – Eva Leemet – Creative Estonia Creative industries policy in Latvia – Dzintra Purvina – LR Ministry of Culture International empowerment of artists – Lisbeth Rysgaard – Artlab Creative Industries Presentation – Diana Pasek Atkinson – Arts Development UK Brigade Overview – Elina Hermansone – LCCA Projekta ietvaros izveidots interneta portāls ar Cēsu mākslinieku, kultūras organizāciju un radošo industriju uzņēmumu profiliem www.raditscesis.lv un Tartu radošajām organizācijām www.loovtartu.ee.

Eiropas kultūras tūrisma speciālistu kvalifikācijas celšana

01.08.2011.-02.04.2012. Projekta mērķis bija celt profesionālo kvalifikāciju 4 kultūras tūrisma speciālistiem pašvaldības aģentūrā “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”, nodrošinot darba praksi kompetentu kultūras tūrisma speciālistu vadībā Cēsu tūrisma mērķa tirgu valstīs – Vācijā, Polijā, Zviedrijā un Lielbritānijā. Četru apmācību programmu galvenie akcenti bija: kultūras tūrisma stratēģiskā vadība, kultūras tūrisma produktu veidošana, kultūras tūrisma marketinga organizēšana, kultūras tūristu servisa nodrošināšana. Speciālistu profesionālas kvalifikācijas celšana ļāva aģentūrai izvērst pakalpojumus kultūras tūrisma jomā, piesaistot tūristus no mērķa tirgus valstīm. Speciālisti apguva labāku izpratni par mērķauditorijas – Eiropas kultūras tūristu vēlmēm un prasībām, kultūras atšķirībām, tādējādi rodot iespēju pielietot atbilstošu mārketinga komunikāciju un uzlabotu tūristu servisu Cēsīs. Projekts tika īstenots ar ES Mūžiglītības programmas Leonardo da Vinci atbalstu. Kopējās izmaksas: 9668 EUR.

Gaujas Nacionālā parka teritorijas kā starptautiskā tūrisma galamērķa atpazīstamības veicināšana

Projekta īstenotājs – Cēsu novada pašvaldība sadarbībā ar Siguldas novada domi, Līgatnes novada domi, Pārgaujas un Amatas novadu pašvaldībām. Projekta mērķis – veicināt Gaujas Nacionālā parka (GNP) teritorijas kā starptautiska tūrisma galamērķa atpazīstamību un konkurētspēju, informējot dabas un kultūras tūrisma operatorus un gala patērētājus par GNP teritorijas tūrisma piedāvājumu starptautiskajos tūrisma gadatirgos Eiropā un Krievijā. Gaujas Nacionālā parka reklāma tiks veikta sekojošos starptautiskos tūrisma gadatirgos: 1.    „TOUREST” Tallinā, Igaunijā 2012.gada 17.-19.februārī; 2.    „VIVATTUR” Viļņā, Lietuvā 2012.gada 2.-4.martā; 3.    „PTM” Varšavā, Polijā 2012.gada 5..martā; 4.    „HANSAETIC DAYS” Lineburgā, Vācijā 2012.gada 28.jūnijā – 1.jūlijā. Projekts atbalstīts Latvijas Investīciju Attīstības aģentūras administrētās Eiropas Reģionālā un Attīstības fonda darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 2.3.1.1.1. apakšaktivitātē “Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings”. Projekta plānotais budžets – 8181 LVL, ERAF finansējums 50%.

Cēsu pils kompleksa revitalizācija tūrisma attīstībai

23.03.2009-22.05.2012. Projekta mērķis ir veicināt Vidzemes reģiona tūrisma un kultūras nozaru konkurētspējīgu attīstību, saglabājot un attīstot valsts nozīmes kultūras pieminekļa – Cēsu pils kompleksa vēsturisko un ekonomisko vērtību, sasniedzot pilnvērtīgu pieejamību un sasniedzamību dažādām sociālā iedzīvotāju grupām. Galvenās aktivitātes: – Cēsu Jaunās pils 3.-4. stāva restaurācija- rekonstrukcija, izstāžu un  konferenču zāles izveide; – Cēsu Jaunās pils otrā stāva telpu interjera apdares restaurācija; – Cēsu vēstures un mākslas muzeja pastāvīgās ekspozīcijas izveide; – kultūras tūrisma objekta pieejamības nodrošināšana  personām ar funkcionāliem traucējumiem. Projekta kopējās izmaksas ir 1 720 580 LVL, tai skaitā ERAF līdzfinansējums 85% apmērā – 1 414 787 LVL un valsts budžeta dotācija 4.5% apmērā – 74 901 LVL. Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējums 174 768 LVL.

Cēsu pilsmuižas parka atjaunošana tūrisma attīstībai

19.05.2009-19.05.2012. Projekta mērķis ir atjaunot valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa daļas – Cēsu Pilsmuižas parks – infrastruktūru, nodrošinot objekta autentiskuma saglabāšanu tūrisma attīstībai; jauna tūrisma objekta – Riekstu kalna Veccēsu pils mūris – izveidi vēsturiskajā vidē, ērtu publisko pieejamību un apmeklētājiem nepieciešamo servisu. Galvenās aktivitātes: Lietusūdens kanalizācijas sistēmas sakārtošana pilsmuižas parkā; – Riekstu kalna Veccēsu pils mūra atsegšana; – Estrādes skatītāju laukuma atjaunošana; – „Minadoras kalna” un „Kārļa kalna” lapeņu uzstādīšana; – K. Gustava fon Zīversa pieminekļa uzstādīšana; – Gājēju celiņu tīkla rekonstrukcija; – Vēzīšu kāpņu restaurācija; – Gājēju tiltiņa uz pils dīķa salu izbūve; – Tūrisma brošūru izgatavošana; – Piedalīšanās tūrisma izstādēs. Projekta kopējās izmaksas ir 833 859 LVL, tai skaitā ERAF līdzfinansējums – 699 608 LVL, valsts budžeta dotācija – 37 524 LVL. Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējums 96 727 LVL.