Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs

Noslēdzies 2019.gada otrais Cēsu novada kultūras projektu konkurss

Uz sarakstu 29. augusts, 2019

Noslēdzies 2019.gada otrais Cēsu novada kultūras projektu konkurss, kurā tika saņemti 12 projektu pieteikumi, no kuriem atbalstīti tika 11 projekti, piešķirot 6690,37 EUR lielu finansējumu no Cēsu novada pašvaldības budžeta.

Pēc Cēsu novada kultūras projektu vērtēšanas komisijas (komisijas priekšsēdētāja Zane Neimane, komisijas locekļi – Kristīne Skrīvere, Lelde Krastiņa, Krista Annija Lauberga, Eero Rass) izvērtējuma augstāko punktu skaitu un finansējumu saņēmuši šādi projekti: Projekti

Šī gada otrā konkursa prioritāte, par ko varēja saņemt papildu punktus, bija starpnozaru kultūras projekti, tajā skaitā kultūras un vēstures mantojuma saglabāšana un mūsdienīga interpretācija, kas iedibina jaunas iniciatīvas Cēsu pilsētā, un kas tiek īstenoti, sadarbojoties vairākām kultūras organizācijām.

2019.gada otrais kultūras projektu konkurss izcēlās ar vairākiem pieteikumiem, kas saistīti ar teātra nozari, daļa no tiem ieguva finansiālo atbalstu. Līdz ar to rudenī cēsniekiem būs pieejamas vairākas interesantas teātra izrādes. Atbalstu jaunu ideju īstenošanai guvušas arī nevalstiskās organizācijas, kurām ir būtiska loma Cēsu kultūrvēsturiskā piedāvājuma veidošanā.

Projektu vērtēšanas komisiju iepriecināja, ka 2019.gada otrajā projektu konkursā iesniegtie pieteikumi kopumā bija labāk sagatavoti nekā iepriekš, par ko liecina salīdzinoši blīvie rezultāti. Tomēr vienlaikus tika atzīts, ka uz nākamajiem konkursiem ir nepieciešams papildināt konkursa nolikumu ar ieteikumiem par projekta pieteikuma vizuālo noformējumu, jo neatbilstošs noformējums nereti traucē uztvert projekta ideju un būtību.

Cēsu novada kultūras projektu konkurss tiek rīkots ik gadu kopš 2008.gada. Tā laikā pašvaldība finansiāli atbalstījusi dažādas radošās iniciatīvas, ko īstenojuši amatiermākslas kolektīvi un kultūras nevalstiskās organizācijas, bagātinot un dažādojot kultūras piedāvājumu Cēsu iedzīvotājiem.