Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs

Otrais 2019.gada kultūras projektu līdzfinansējuma konkurss Cēsu novadā

Uz sarakstu 09. jūlijs, 2019

Pašvaldības aģentūra „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” izsludinājusi 2019.gada otro kultūras projektu līdzfinansējuma konkursu Cēsu novadā.

Prioritāri tiks atbalstīti jaunrades un starpnozaru kultūras projekti, tajā skaitā kultūras un vēstures mantojuma saglabāšana un mūsdienīga interpretācija, kas iedibina jaunas iniciatīvas Cēsu pilsētā, un kas tiek īstenoti, sadarbojoties vairākām kultūras organizācijām.

2019.gada otrā kultūras projektu konkursa norisei Cēsu novada pašvaldība piešķīrusi 6500 EUR. Viena projekta atbalstam var tikt piešķirts līdzfinansējums līdz 700 eiro. Pieteikumu iesniedzējiem jāplāno savs līdzfinansējums vismaz 20% apmērā no projekta kopējām izmaksām. Uz atbalstu var pretendēt radošās un nevalstiskās organizācijas, kuru projektu idejas plānots īstenot Cēsu novadā, un kuru īstenošana sniedz ieguldījumu Cēsu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un laikmetīga kultūras piedāvājuma veidošanā.

Atbalstam var pieteikt visdažādāko kultūras jomu projektus – koncertu, izrāžu, izstāžu rīkošanu, radošo darbnīcu, kultūrizglītojošu pasākumu organizēšanu, kultūrvēsturisku materiālu izdošanu u.c.

Projektu konkursa nolikums un nosacījumi pieejami www.cesis.lv sadaļā “Kultūra”. Projektu pieteikumi Cēsu Kultūras un Tūrisma centram iesniedzami līdz šī gada 23.jūlija plkst.15.00. Pieteikumus var iesniegt juridiskas personas un tās fiziskās personas, kas reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicējas.

Projektus izvērtēs pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” apstiprināta komisija. Finansiāls atbalsts tiks piešķirts tiem projektiem, kas saņems augstāko vidējo vērtējumu atbilstoši noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem, kas atspoguļoti konkursa nolikumā – projekta aktualitāte un atbilstība noteiktajām prioritātēm, skaidri definēti projekta mērķi un iesniegtās tāmes pamatotība, kā arī projektu rezultātu pieejamība plašai mērķauditorijai.

Cēsu novada kultūras projektu līdzfinansējuma konkurss tiek rīkots ik gadu kopš 2008.gada.

Vairāk informācijas: tel. 25770498, e-pasts vl.si1597181697sec@a1597181697rutlu1597181697k1597181697 .

Projektu finansēšanas konkursa nolikums
Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma tāmes veidlapa
Projekta atskaites forma