Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs

Nodaļas

Administrācija

Monta Bērzkalne

Lietvede

vl.si1638100495sec@s1638100495isec1638100495

+371 28307186

Svetlana Felkere

Lietvede

vl.si1638100495sec@s1638100495isec1638100495

+371 28307186

Ilgstošā prombūtnē

Cēsu Vēstures un mākslas muzejs

Kristīne Skrīvere

Cēsu Vēstures un Mākslas muzejs vadītāja

vl.si1638100495sec@e1638100495revir1638100495ks.en1638100495itsir1638100495k1638100495

(+371) 26457760

Dace Tabūne

Galvenā krājuma glabātāja

vl.si1638100495sec@e1638100495nubat1638100495.ecad1638100495

+371 26132598

Larisa Kaimiņa

Galvenā speciāliste Izstāžu nama ekspozīciju darbā

vl.si1638100495sec@a1638100495nimia1638100495k.asi1638100495ral1638100495

+371 28015339

Vija Rozentāle

Galvenā speciāliste Muzeja ekspozīciju un izstāžu darbā

vl.si1638100495sec@e1638100495latne1638100495zor.a1638100495jiv1638100495

+371 29387846

Gundars Kalniņš

Viduslaiku pils nodaļas vadītājs

vl.si1638100495sec@s1638100495radnu1638100495g1638100495

+371 26411019

Ieva Kalniņa

Gidu darba un programmu koordinatore

vl.si1638100495sec@a1638100495ninla1638100495k.ave1638100495i1638100495

+371 26339342

Heinrihs Vasiļčuks

Viduslaiku pils palīgstrādnieks

Tālis Vigo Pumpuriņš

Vēsturnieks

vl.si1638100495sec@s1638100495nirup1638100495mup.s1638100495ilat1638100495

+371 64122639

Kristaps Baltiņš

Jaunākais vēsturnieks

vl.si1638100495sec@s1638100495nitla1638100495b.spa1638100495tsirk1638100495

+371 64122602

Iveta Bērziņa

Krājumu glabātāja

vl.si1638100495sec@a1638100495nizre1638100495b.ate1638100495vi1638100495

+371 64120618

Ieva Kleine

Apmeklētāju centra vadītāja

vl.si1638100495sec@e1638100495nielk1638100495.avei1638100495

+371 27878549

Dita Damberga

Apmeklētāju centra vadītājas vietniece

vl.si1638100495sec@s1638100495lip1638100495

+371 8318318

Anita Deksne

Apmeklētāju centra speciāliste

vl.si1638100495sec@s1638100495lip1638100495

+371 28318318

Nelli Opoļska

Klientu apkalpošanas speciāliste

Inese Gulbe

Klientu apkalpošanas speciāliste

Līga Matusēviča

Klientu apkalpošanas speciāliste

Andis Valge

Klientu apkalpošanas speciālists

Apmeklētāju centra speciālists

vl.si1638100495sec@s1638100495lip1638100495

+371 8318318

Vasaras sezona

Anete Strautmane

Restauratore

vl.si1638100495ec@an1638100495a.ete1638100495na1638100495

+371 22367625

Ilgstošā prombūtnē

Kristīne Gertnere-Celma

Jaunākā vēsturniece

vl.si1638100495sec@a1638100495mlec-1638100495erent1638100495reg.e1638100495nitsi1638100495rk1638100495

+371 64122602

Ilgstošā prombūtnē

Cēsu Kultūras centrs

Zane Neimane

Nodaļas vadītāja

vl.si1638100495sec@e1638100495namie1638100495n.ena1638100495z1638100495

+371 20224205

Sintija Valaine

Biroja administratore

vl.si1638100495sec@e1638100495niala1638100495v.aji1638100495tnis1638100495

+371 26666365

Kristīne Timermane-Malēja

Kultūras projektu vadītāja

vl.si1638100495sec@a1638100495jelam1638100495.enit1638100495sirk1638100495

+371 25770498

Antra Mežale

Kultūras projektu vadītāja

vl.si1638100495sec@e1638100495lazem1638100495.artn1638100495a1638100495

+371 26666365

Lelde Annija Grīnberga

Vaives Tautas nama vadītāja

vl.si1638100495sec@a1638100495grebn1638100495irg.e1638100495dlel1638100495

+371 28342115

Andris Veismanis

Vidzemes kamerorķestra vadītājs

+371 29167725

Baiba Auniņa

Biroja administratore

vl.si1638100495sec@a1638100495ninua1638100495.abia1638100495b1638100495

+371 26666365

Ilgstošā prombūtnē

Cēsu Tūrisma informācijas centrs

Madara Zariņa

Tūrisma informācijas centra vadītāja

vl.si1638100495sec@a1638100495niraz1638100495.arad1638100495am1638100495

+ 371 28318318

Anita Savoņi - Vaido

Galvenā tūrisma speciāliste

vl.si1638100495sec@o1638100495diav.1638100495atina1638100495

+371 28318318

Viktorija Bišofe

Tūrisma speciāliste

vl.si1638100495sec@o1638100495fni1638100495

+ 371 28318318

Finanšu nodaļa

Iveta Freiberga

Nodaļas vadītāja

vl.si1638100495sec@a1638100495grebi1638100495erf.a1638100495tevi1638100495

+371 64127760

Anda Pudāne

Grāmatvede

vl.si1638100495sec@e1638100495nadup1638100495.adna1638100495

+371 64127760

Velga Ezergaile

Kasiere

Saimnieciskā nodaļa

Bruno Alksnis

Nodaļas vadītājs

vl.si1638100495sec@s1638100495inskl1638100495a.onu1638100495rb1638100495

+371 29105651

Valentīns Opoļskis

Remontstrādnieks

vl.si1638100495sec@i1638100495keinm1638100495ias1638100495

+371 28397953

Dace Pūpola

Palīgstrādniece

Ivars Ķīķeris

Palīgstrādnieks