Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs

Viduslaiku pils projekts

Projekts „Cēsu viduslaiku pils saglabāšana reģiona sociālekonomiskai attīstībai”
01.08.2014.-31.12.2015.

Projekta mērķis ir nodrošināt valsts nozīmes kultūras pieminekļa – Cēsu viduslaiku pils rietumu torņa autentisku saglabāšanu un pieejamību reģiona kultūrvides dažādošanai, iedzīvotāju sociālā un ekonomiskā kapitāla veidošanai.
Projekta rezultātā tiks nodrošināta Cēsu viduslaiku pils torņa autentiska saglabāšana un tā pieejamība un drošība apmeklētājiem, sniedzot iespēju uzlabot pašreizējos kultūras pakalpojumus un ieviest jaunu kultūras piedāvājumu Cēsu viduslaiku pilī.

Projektu īsteno Cēsu novada pašvaldība sadarbībā ar Estfollas pašvaldību Norvēģijā, kurai ir ievērojama pieredze kultūras pieminekļu saglabāšanā, pielietojot autentiskas konservācijas metodes, kā arī laba pieredze vietējās sabiedrības iesaistīšanā kultūras mantojuma popularizēšanā.

Projekta plānotais budžets ir 276 695 eiro. 90,21% no projekta izmaksām tiek segti no Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” neliela apjoma grantu shēmas „Kultūras mantojuma saglabāšana” finanšu līdzekļiem.

Papildus informācija par projektu:
projekta koordinatore Ilona Asare, tel.+371 27878275, e-pasts:

 

The project „Conservation of Cēsis medieval castle for regional socioeconomic development”

01.08.2014.-31.12.2015.

The project aimed to preserve and enhance Cēsis medieval castle – a cultural heritage site of national and international importance.

Planned activities included the conservation of Cēsis castle’s Western tower, including the authentic 16th century brick vault; improvement of visitor access to and within the tower; experience exchange between cultural heritage conservation experts in Latvia and Norway; involvement of Cēsis’ local inhabitants in public discussions about the role of cultural heritage in local development and conservation training by Norwegian and Latvian experts at Cēsis castle.

As a result the preservation of Cesis medieval castle will be ensured, its built environment will be enhanced for cultural and educational activities (concerts, film screenings, interactive educational programs, art installations and projections) both for local inhabitants and cultural tourists. Conservators and stone masons in Latvia, working in the area of conservation of heritage ruins, have gain a higher professional qualification. An international conference about innovative cultural events in authentic cultural heritage sites was held, disseminating conference results in both countries.

The project was organised by Cēsis municipality (Latvia) in cooperation with Østfold county council (Norway). The donor project partner was involved in the project opening and closing events in Cēsis, organisation of the experience exchange visit in Østfold, participation in the workshop on conservation of masonry ruins for craftsmen and conservators in Cēsis, planning and organizing the international conference „Innovative and unique cultural productions in cultural heritage sites, respecting and highlighting the authentic environment” in Cēsis and project publicity in Østfold county. The project target group was all regional and state society and foreign tourists.

Project costs: 276 695 EUR.

90,21% or 212 166 EUR were financed by the European Economic Area (EEA) Financial Mechanism in the programme “Conservation and Revitalization of Cultural and Natural Heritage”.

 

Projekta ziņas:

11.12.15. Restaurēts un apmeklētājiem atvērts Cēsu viduslaiku pils Rietumu tornis

Cēsu viduslaiku pils Rietuma torņa restaurācijas projekts ir noslēdzies. Tornis atguvis pirms 100 gadiem izbūvētā jumta sākotnējo segumu – māla dakstiņus, savukārt, apmeklētāju ērtībai atjaunotas un labiekārtotas visas tornī esošās vītņu kāpnes, kas pils viesiem sniedz iespēju ērtāk un ātrāk nokļūt līdz pat torņa augšstāvam. Apjomīgākie un no restaurācijas viedokļa sarežģītākie darbi veikti torņa otrā stāva telpā, tā dēvētajā Mestra zālē, ko mākslas vēsturnieki vērtē kā izcilāko līdz mūsdienām saglabājušos viduslaiku piļu interjeru Baltijā.

Restaurācijas darbi noritējuši atbilstoši šīs Cēsu pils daļas kultūrvēsturiskajai nozīmībai – unikālās zvaigžņu velves konservācija ilga teju pusgada garumā un no restauratoriem prasīja augstu profesionalitāti un rūpību, vienu pēc otra nostiprinot 500 gadus senos ķieģeļus un apmetuma fragmentus. Īstenoto darbu rezultātā Mestra zāle atkal ir droši pieejama ikvienam viduslaiku vēstures un arhitektūras interesentam.

Projekta sadarbības partnera – Estfollas pašvaldības Norvēģijā speciāliste Anne Sofija Hīgena pauž, ka restaurācijas darbi veikti ļoti profesionāli, ievērojot mūsdienās pastāvošos kultūras pieminekļu saglabāšanas principus. “Cēsnieki var būt lepni gan par izcilo kultūrvēsturisko mantojumu, ko saņēmuši no saviem priekšgājējiem, gan par to, cik sakārtotu un drošu to nodod nākamajām paaudzēm”, piebilst restaurācijas speciāliste.

18.09.15. Turpinās restaurācijas darbi Rietumu torņa Mestra zālē!

11.09.15. Starptautiskā konferencē Cēsīs diskutē par inovācijām kultūras pieminekļos
Konferencē 50 dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Norvēģijas tika iepazīstināti ar labas prakses piemēriem, īstenojot tradīcijās balstītus kultūras pasākumus, izmantojot jaunās digitālās tehnoloģijas un laikmetīgās mākslas norises kultūras pieminekļu iedzīvināšanai mūsdienās.

KONFERENCES PREZENTĀCIJAS

A lively heritage – the necessity of our contemporary society
Katrīna Kukaine, Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
HeritageInnovation_OpportunitiesChallanges_by_Elina_Kalnina
Elīna Kalniņa, kultūras mantojuma interpretācijas speciāliste
Viljandi historic centre as home for contemporary folk culture
Ando Kivibergs, Vīlandes pašvaldība
Fredrikstad fortress lightshow
Torgeirs Holms, Norvēģijas digitālo risinājumu kompānija Netron
Mobile application Rundale Palace
Vita Viese, RIX Technologies
Tasu manor – contemporary art and history
Kristīne Veinberga, arhitekte un Tāšu muižas biedrības vadītāja
Rucka manor -international meeting place for new discoveries
Ieva Goba, Ruckas mākslinieku rezidence
Cultural heritage site as a creative quarter – the historical complex of Sigulda Castle
Liene Kuplā, Siguldas pils komplekss
Cēsis Castle: living history as education
Alens Opoļskis, Cēsu Pils komplekss
Konferences kopsavilkums
Baiba Tjarve, CultureLab

01.09.15. Cēsu pilī 10.septembrī notiks starptautiska konference „Inovatīvas kultūras norises kultūras pieminekļos”
Konferencē klausītāji tiks iepazīstināti ar pieredzi dažādu žanru mākslas norišu īstenošanā un jauno tehnoloģiju izmantošanā kultūras mantojuma vietās Latvijā, Igaunijā un Norvēģijā, diskutējot par kopīgiem izaicinājumiem vietas autentiskuma sagalabāšanā un auditorijas piesaistīšanā.
Konferences programma un reģistrēšanās informācija Cēsu mājas lapā

18.06.15. Jaunais Cēsu viduslaiku pils Rietuma torņa dakstiņu jumts gandrīz gatavs!

10.06.15. Ikgadējās Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumentu gada sanāksmes laikā Cēsīs viesojās Norvēģijas delegācija.
Delegācijas pārstāvi iepazinās ar Cēsu viduslaiku pils projektu un atzinīgi novērtēja projektā līdz šim paveikto.
Papildu informācija EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta mājas lapā

02.06.15. Diskusija par vietējo iedzīvotāju iesaistīšanu Cēsu viduslaiku pils turpmākā saglabāšanā un popularizēšanā

Cēsu viduslaiku pils pārstāvji tikās ar Cēsu izglītības iestāžu un sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem, lai spriestu par vietējo iedzīvotāju, it īpaši bērnu un jauniešu, iesaistīšanās iespējām pils kā Cēsu nozīmīgākā kultūras pieminekļa turpmākā izmantošanā.

Tikšanos ievadīja Cēsu viduslaiku pils kuratora Gundara Kalniņa stāstījums par pils atjaunošanas programmu 2015. – 2018. gadam, kas paredz īstenot plašu konservācijas-restaurācijas darbu kopumu, labiekārtot pilij piegulošo teritoriju un izbūvēt amatnieku darbnīcas Pils dārzā.
Kā piemērus līdzšinējai jauniešu iesaistei G. Kalniņš minēja sadarbību ar Cēsu jaunsargiem, kuri regulāri piedalās pils teritorijas sakopšanas talkās. Tāpat aktīvi iesaistās Cēsu Māksla skola, kas pils teritorijā rīko plenērus.

Tikšanās laikā izskanēja priekšlikums pils teritorijā organizēt brīvdabas mācību stundas Cēsu skolu jaunāko klašu skolēniem, kā arī sagatavot darba lapas, kuras ar dažādu skolā apgūstamo mācību priekšmetu palīdzību bērniem ļautu aizraujošā veidā iepazīt pils vēsturi.

Klātesošie sprieda, ka ikgadējām Viduslaiku dienām ir potenciāls dalībnieku statusā iesaistīt vairāk vietējos cilvēkus, tādējādi vairāk cēsnieku uzzinātu par viduslaikiem un pili, kā arī apgūtu senlaiku prasmes un amatus

20.04.15. Turpinās Cēsu viduslaiku pils Rietuma torņa jumta seguma nomaiņas darbi.

18.04.15. Cēsu pilī viesojās Norvēģijas Oskarsborgas cietokšņa draugu asociācijas pārstāvji
Cēsu pils saglabāšanas fonda pārstāvji apsprieda Cēsu pils saglabāšanas un popularizēšanas iespējas, pārņemot pieredzi no Norvēģijas Oskarsborgas cietokšņa draugu asociācijas, kas veiksmīgi darbojas jau 30 gadus. Oskarsborgas cietokšņa draugu asociācijas dibinātāji Kristofers Grude un Tūre Glenne iepazīstināja ar asociācijas pieredzi darbā ar atbalstītāju piesaisti un Drobakas pilsētas iedzīvotāju ieinteresēšanu kultūrvēsturiskā mantojuma – 19.gadsimta militārā cietokšņa saglabāšanā un tālākā izmantošanā sabiedrības vēsturiskās izglītības un kultūras vajadzībām. Šobrīd Oskarsborgas cietoksnis ir viens no Norvēģijas apmeklētākajiem bijušajiem militārajiem objektiem. K. Grude un T. Glenne uzskata, ka Cēsu pilij ir nepieciešams izveidot līdzvērtīgu draugu asociāciju, piesaistot aktīvākos vietējās sabiedrības pārstāvjus, it īpaši lielāko Cēsu uzņēmumu vadītājus, kuri būtu spējīgi piesaistīt privāto sponsoru finansējumu gan pils saglabāšanai, gan inovatīvu kultūras pasākumu rīkošanā tajā. Viņuprāt, Cēsu pilij būtu jāstiprina sadarbība ar mazajiem uzņēmējiem pilsētā, jo tūristi, kuri apmeklēs pili, pēc tam iegriezīsies arī pilsētas kafejnīcās un veikalos. Rezultātā pilsdrupas kļūs tūristiem interesantākas, un tas uzlabotu pilsētas ekonomiskos rādītājus.
Papildus informācija Cēsu mājas lapā

16.01.15. Norvēģijas vēstnieks Latvijā tiek iepazīstināts ar Viduslaiku pils konservācijas projekta norisi
Cēsis apmeklēja Norvēģijas Karalistes vēstnieks Latvijā Steinars Ēgils Hāgens un vizītes laikā pauda gandarījumu par lielisko Norvēģijas piešķirto līdzekļu izmantojumu. Vēstnieks apmeklēja Cēsu pils kompleksu un iepazinās ar projektā plānotajiem pasākumiem sadarbībā ar Estfollas pašvaldību Norvēģijā.
Papildus informācija Cēsu mājas lapā


28.01.15. Uzsākti darbi Cēsu viduslaiku pils Rietumu tornī.

Torņa restaurācijas darbu veicējs SIA „Aqua Latvija” ir pabeidzis sastatņu izbūvi Rietumu torņa otrā stāva telpā – Mestra zālē. Ziemas periodā noris 500 gadus senās ķieģeļu velves detalizēta izpēte un būvuzņēmējs veic sagatavošanās darbus, lai aprīlī varētu iesākt telpas griestu un sienu konservāciju. SIA „Kurmis būvniecība” meistari ir izbūvējuši gājēju platformu un kāpnes torņa pagrabā, un jau tuvākajā laikā plāno uzsākt torņa jumta atjaunošanu.

07.11.14. Parakstīti līgumi ar būvuzņēmējiem par Cēsu viduslaiku pils Rietumu torņa restaurāciju
Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Mārtiņš Malcenieks parakstīja līgumus par Cēsu viduslaiku pils Rietumu torņa konservācijas darbiem ar vietējiem būvuzņēmējiem SIA „Aqua Latvija” un SIA „Kurmis būvniecība”, kas uzvarēja pašvaldības izsludinātajā iepirkumā.

Līgumi paredz, ka darbi jāpabeidz līdz nākamā gada 1.decembrim. Kā norāda viduslaiku pils kurators Gundars Kalniņš, šie darbi ir zīmīgi un simboliski, jo pēdējā restaurācija pilī notikusi 1914.gadā, tātad – pirms 100 gadiem. Tolaik izveidots visiem zināmais torņa jumts, kas kļuvis par neatņemamu Cēsu vecpilsētas panorāmas elementu un simbolu. Bez jumta rekonstrukcijas tiks veikta arī torņa ārējo mūru konservācija – mūris tiks izšuvots un atjaunota kaļķu java. Liels darba apjoms tiks veikts torņa iekštelpās – gan vītņu kāpnēs, gan torņa zālēs – un īpaši, visiem labi zināmajā Mestra zālē, kas patlaban ir slēgta apmeklētājiem drošības apsvērumu dēļ. Vienlaikus tiks veikta ļoti sarežģīta 500 gadus senās velves saglabāšana un sienu un grīdas restaurācijas darbi. Lai pasargātu Mestra zāli no laika apstākļiem, tiks ierīkoti koka slēģi – tādi paši, kādi tai bijuši 19.gadsimta nogalē.
Papildus informācija Cēsu mājas lapā

11.-14.09.14. Cēsu pilī norisinās darba seminārs „Mūra drupu konservācija”
Semināra ietvaros 20 Latvijas restauratori un kultūras mantojuma nozares pārstāvji ir pilnveidojuši savas prasmes vēsturisko mūra drupu konservācijā.
Lekcijas un praktiskās nodarbības vadīja pieredzējuši speciālisti no Latvijas un Norvēģijas, tādējādi veicinot pieredzes apmaiņu un zināšanu nodošanu jaunajiem restauratoriem.
Semināra pirmās dienas norises ievadīja vēsturnieku Edgara Plētiena un Mārtiņa Mintaura lekcijas par mūra celtnēm Latvijā un to saglabāšanas vēsturi, savukārt ar mūsdienās pastāvošajām pieejām mūra drupu konservācijā iepazīstināja restauratore Anne-Sophie Hygen no Norvēģijas. Restaurācijas arhitekts Artūrs Lapiņš stāstīja par mūra drupās biežāk sastopamajiem bojājumiem, kā arī kopā ar restauratoriem Rihardu Plato, Terje Berner un Nils Kristian Høien Nielsen vadīja praktiskās nodarbības.
Semināra otrajā dienā par drupām kā dabas objektiem, kuros mājo dažādas augu un dzīvnieku sugas, referēja filozofijas maģistrs Helmuts Caune. Savukārt akmens materiālu restauratori Linda Krāģe un Rihards Platais dalījās pieredzē ar vēsturisko mūra celtņu restaurācijā izmantojamās kaļķu javas sagatavošanas tehnoloģijām. Pēcpusdienā atsākās praktiskās nodarbības, kas turpinājās arī svētdien.

12.09.14. Latvijas kultūras mantojuma dienu ietvaros Cēsīs notiek preses konference par Cēsu viduslaiku pils saglabāšanas projekta realizācijas uzsākšanu
Preses konferencē piedalās LR Kultūras ministrijas, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, Norvēģijas kultūras mantojuma direktorāta, Cēsu pašvaldības un Estfollas pašvaldības pārstāvji.

Vidzemes TV ziņu sižets

Ziņas medijos:

Latvijas Radio1 raidījums „Kultūras Rondo”
LTV1 Dienas ziņu sižets
Delfi fotogalerija
Raksts laikrakstā „Diena”

02.-04.09.14. Cēsu pašvaldības pārstāvji dodas pieredzes apmaiņas vizītē uz Estfollas pašvaldību Norvēģijā
Cēsu viduslaiku pils kurators Gundars Kalniņš un arhitekts Artūrs Lapiņš – Cēsu viduslaiku pils restaurācijas projekta autors no 2.- 4. septembrim devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Norvēģijas pilsētām Oslo un Sarpsborgu. Brauciena mērķis bija tikties ar Norvēģijas Kultūrvēstures pārvaldes (Riksantikvaren) pārstāvjiem un vietējiem mūra drupu konservācijas ekspertiem. Tika apmeklētas piecu viduslaiku ēku drupas – Sv. Nikolasa baznīca, Basmo cietoksnis Sarpsborgā, Sv. Marijas baznīca, Sv. Klemensa baznīca un Sv. Olafa klosteris Oslo, kuru laikā norvēģu kolēģi iepazīstināja ar šo ēku konservācijas gaitu, tās problemātiku un plāniem drupu saglabāšanai nākamībai.
Tāpat šī brauciena mērķis bija plānot restauratoru apmācības, kuras no 12.- 14. septembrim norisināsies Cēsu pilī, kurās kā vieslektori piedalīsies norvēģu restauratori Anne-Sophie Hygen, Terje Berne un Nils Kristian Høien Nielsen.

15.08.14. Izsludināts iepirkums par Cēsu viduslaiku pils Rietumu torņa restaurācijas darbiem
Papildus informācija Cēsu pašvaldības mājas lapas Iepirkumu sadaļā

04.08.2014. Noslēgts līgums par Cēsu viduslaiku pils saglabāšanas projekta īstenošanu
Cēsu novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju par projekta „Cēsu viduslaiku pils saglabāšana reģiona sociālekonomiskai attīstībai” īstenošanu ar Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunošana” finansiālu atbalstu. Papildus informācija Cēsu mājas lapā.